Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: rzecznik episkopatu o dyspensie od Mszy św.