Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: orędzie telewizyjne przed Niedzielą Palmowa