Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: nagrodzeni medalem Benemerenti in Opere Evangelizationis