Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

28 grudnia – Święto świętych Młodzianków męc...

28 grudnia – Święto świętych Młodzianków męczenników – Dzień pamięci o pomordowanych dzieciach

28 grudnia, czwarty dzień w Oktawie Bożego Narodzenia, to liturgiczne święto świętych Młodzianków, męczenników. Upamiętnia ono Rzeź Niewiniątek dokonaną na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem.

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele zachodnim Msza za świętych Młodzianków jest celebrowana – tak jak Msze święte Wielkiego Postu – bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny – czerwony.

Zobacz więcej na —> brewiarz.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 28 grudnia | Św. Młodziankowie, męczennicy

Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, jednak męczeństwo przyłączyło je do Chrystusa, dlatego mówi się, że otrzymały chrzest krwi. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie zdarzało się, że ktoś, kto nie był jeszcze ochrzczony – np. katechumeni, przygotowujący się dopiero do przyjęcia sakramentów – ponosili śmierć męczeńską. O nich również mówi się, że otrzymali chrzest krwi.

Zobacz więcej —> KAI/episkopat.pl: Święto Młodzianków


Środowiska pro-life zachęcają w tym dniu do modlitwy w intencji życia ludzkiego, do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. W wielu miejscach w Polsce będą sprawowane Msze św. w intencji rodziny i poszanowania ludzkiego życia. Podczas tych Eucharystii wiele osób podejmie przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych.


Papież Franciszek:

… Bożemu Narodzeniu, mimo naszych wysiłków, towarzyszą niestety również łzy. Ewangeliści nie pozwalali sobie na ukrywanie rzeczywistości, aby czynić ją bardziej wiarygodną lub atrakcyjną. Nie pozwolili sobie na mowę „piękną”, lecz nierealną. Dla nich Boże Narodzenie nie było wymyślonym schronieniem, w którym można by się ukryć w obliczu wyzwań i niesprawiedliwości ich czasu. Wręcz przeciwnie, głoszą nam również narodziny Syna Bożego otoczone tragedią cierpienia. Cytując proroka Jeremiasza, Ewangelista Mateusz przedstawia je z wielkim okrucieństwem: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma” (2,18). Jest to krzyk bólu matek, które opłakują śmierć swoich niewinnych dzieci w obliczu tyranii i nieokiełznanej żądzy władzy Heroda.

Czytaj całość —> KAI/episkopat.pl: List Ojca Świętego do Biskupów w święto świętych Młodzianków, 28.12.2016 r.


Posłuchaj fragmentu kazania św. Kwodwultdeusa, biskupa:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 28 grudnia 2023 | św. Młodzianków