Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Stała pomoc Caritas Polska dla Afryki

Stała pomoc Caritas Polska dla Afryki

Na kontynencie afrykańskim pracuje wielu polskich misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc tamtejszej ludności. Caritas Polska wspiera ich działalność i w 2016 przekazała środki na szereg projektów, w tym na 4 projekty infrastrukturalne w 5 krajach afrykańskich: Kenii, Zambii, Burundi i Kamerunie oraz 1 projekt edukacyjny na Madagaskarze.

Caritas Polska wsparła dwa projekty prowadzone przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Pierwszy z nich to budowa sali dziennego pobytu dla dzieci poniżej czwartego roku życia w misji Kithatu w Kenii. Siostry tam pracujące otaczają opieką dzieci, które są niedożywione i często potrzebują natychmiastowej pomocy, gdyż ich życie jest zagrożone. Są to sieroty pozostawione pod opieką dziadków, którzy nie są w stanie zapewnić pożywienia, bo nie mają żadnych dochodów. Siostry zapewniają dzieciom posiłki, kąpią i przebierają w czyste rzeczy, a w przypadku choroby leczą w tamtejszym ośrodku zdrowia. Po ukończeniu czwartego roku życia, dzieci mogą uczęszczać do przedszkola, a następnie kontynuować edukację w szkole podstawowej znajdującej się na terenie misji, co przyczynia się do zmniejszenia analfabetyzmu w Kenii i poprawy sytuacji życiowej ludności kenijskiej. Dotychczasowa pomoc ze strony sióstr była jednak bardzo ograniczona, gdyż brakowało odpowiedniego pomieszczenia, dlatego mogły zapewnić opiekę maksymalnie 12 dzieciom. Dzięki wybudowaniu nowej sali służącej do zabawy, spożywania posiłków i spania, mogą otoczyć opieką grupę ok. 30-35 dzieci.

Czytaj dalej o projektach pomocowych w Zambii, Burundi, Kamerunie i Madagaskarze —> Caritas.pl: Ciągła pomoc dla Afryki

Fot. caritas.pl

Wsparcie Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki / #Popiełuszko2017Akcja #Popiełuszko2017 - Sanktuarium ks. Jerzego