Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Wtorek 5. tygodnia Wi...

Słowo na Wielki Post – Wtorek 5. tygodnia Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś trzydzieste piąte z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – Wtorek, 5. tygodnia Wielkiego Postu – 23 marca 2021 roku.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post

Polecamy też —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja


Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana (J 8, 21-30)

“Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».

Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»

A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».

Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»

Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.

Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».

Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.”

Cytat za —> brewiarz.pl: Teksty liturgii Mszy św – Wtorek, 23 marca 2021


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Wtorek 5. tygodnia Wielkiego Postu

Nie chcę umrzeć w swoich grzechach. A stanie się tak, jeżeli w Ciebie nie uwierzę. Pragnę więc szukać Twojej miłości, Twojej łaski, bo szukanie doprowadzi mnie do wiary w Ciebie i do życia z Tobą. Jak Izraelici patrzyli na miedzianego węża i zostawali przy życiu, tak ja pragnę wpatrywać się w Twoje oczy i powtarzać: „Kimże Ty jesteś?”. I głęboko ufam, że Twoje spojrzenie będzie leczyło moje serce i przyniesie odpowiedź na pytania mojego życia. I na nowo będę mógł odkryć, że jesteś Tym, którego posłał Ojciec, bym poczuł Jego miłość.

Jesteś Tym, który przynosi mi Dobrą Nowinę, że jeżeli znajdę Ciebie, to będę żył na wieki w domu Ojca. Pragnę więc szukać Ciebie, z całego serca, dzień po dniu, bym umiał znaleźć siłę do wiernego trwania w miłości, z czystym sumieniem, zasłuchany w Twoje Słowo.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: