Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Wtorek 1. tygodnia W...

Słowo na Wielki Post – Wtorek 1. tygodnia Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś siódme z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – Wtorek 1. tygodnia Wielkiego Postu – 23 lutego 2021 r.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post


Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 6, 7-15)

“Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».”

Cytat za / czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Wtorek, 23 lutego 2021 – Teksty liturgii Mszy św.


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Wtorek 1. tygodnia Wielkiego Postu:

Ojcze mój, dziś przypominasz mi prostą modlitwę, która uwzględnia wszystko, co niezbędne do życia. Wiesz, co jest mi potrzebne, zanim Ciebie o cokolwiek poproszę, ale cieszysz się, gdy rozmawiam z Tobą; gdy zawierzam Tobie moje życie; gdy szepczę Ci moje tajemnice.

Pragnę uwielbiać i czcić Twoje imię. Chcę prosić, by Twoje królestwo przychodziło do mojego serca w każdej Eucharystii. Niech Twoja wola będzie moją; niech w moim życiu spełnia się to, co dla mnie przygotowałeś. Dajesz mi nie tylko chleb na stole, ale i Chleb niebiański, bym nie ustał w drodze. Ale dziś szczególnie wychowujesz moje serce do przebaczenia. Jeżeli ja nie przebaczę, będę chować urazę, nie będę umiał otworzyć się na Ciebie, Ojcze, i na Twoje przebaczenie. To trudna i bardzo potrzebna mi lekcja. Ty będziesz strzegł serca mojego od pokusy i uchronisz je od złego, ale prosisz, by ja przebaczył tym, którzy kochać mnie nie potrafili.

Chcę trwać przed Tobą, Ojcze, by uczyć się Twojej miłosiernej miłości; uczyć się jej i naśladować ją.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Ja również z całego serca dziękuję Księdzu proboszczowi Krzysztofowi, pracującym w tej parafii kapłanom oraz wszystkim wiernym za serdeczne przyjecie i za wspólnotę modlitwy,Ks. Marek

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Poniedziałek, 2 marca 2020


Dołącz do Get Mercy – dodawaj swoje intencje, wspieraj innych modlitwą i postem: