Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Przewodniczący Episkopatu Polski dziękuje papieżow...

Przewodniczący Episkopatu Polski dziękuje papieżowi Franciszkowi za adhortację o Amazonii – List abp. Stanisława Gądeckiego – 18 lutego 2020

Dziękuję Waszej Świątobliwości za ten potrzebny, ważny i wrażliwy głos, który staje się donośnym wołaniem Kościoła, „o prawa najuboższych, rdzennych ludów, ostatnich, gdzie ich głos byłby wysłuchany, a ich godność była promowana” – podkreślił w liście do papieża Franciszka Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Posłuchaj rzecznika Konferencji Episkopatu Polski:

Publikujemy pełną treść listu.


Wasza Świątobliwość,

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce pragnę jak najserdeczniej podziękować Ojcu Świętemu za kolejną adhortację apostolską Querida Amazonia, która powstała w sercu Waszej Świątobliwości, jako owoc dialogu i rozeznania, dokonanych podczas ostatniego synodu generalnego biskupów na temat Amazonii.

Moja wdzięczność jest tym głębsza, im bardziej odkrywam z jaką troską i miłością Ojciec Święty, jako Pater Patrum, otacza dzieci naszej umiłowanej Matki – Kościoła, rozproszone po wszystkich kontynentach i zamieszkujące miejsca nawet najbardziej odległe, przez wielu często nie tylko zapominane i pomijane, ale też wykorzystywane i niszczone.

Umiłowana Amazonia jest przecież przejawem wiernej pamięci i odpowiedzialnej troski całego Kościoła, wobec naszych braci zamieszkujących ten region świata, którzy niejednokrotnie z wielkim heroizmem i oddaniem, w cierpieniu, ale i z nadzieją podążają drogami Ewangelii Chrystusa. Jest również przejawem troski o samo miejsce, które na ziemi stało się domem dla milionów ludzi, miejscem pięknym bogactwem swej różnorodności kultury i przyrody, jak i poranionym nieodpowiedzialną gospodarką.

Dziękuję Waszej Świątobliwości za ten potrzebny, ważny i wrażliwy głos, który staje się donośnym wołaniem Kościoła, „o prawa najuboższych, rdzennych ludów, ostatnich, gdzie ich głos byłby wysłuchany, a ich godność była promowana”; wołaniem o to, by Amazonia „zachowała to bogactwo kulturowe, które ją wyróżnia, gdzie jaśnieje w bardzo różnorodny sposób człowiecze piękno” oraz „zazdrośnie strzegła zdobiącego ją przemożnego piękna przyrody, obfitującego życia, napełniającego jej rzeki i puszcze”.

Wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce, za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa i Matki danej pod krzyżem przez Niego samego wszystkim dzieciom świata, w tym ludom ukochanej  Amazonii, modlimy się, aby marzenia Ojca Świętego, dzięki Bożej łasce i zaangażowaniu nas wszystkich, inspirowały ludzi dobrej woli do jeszcze większej troski o Amazonię i ludy ją zamieszkujące.

Z synowskim oddaniem i zapewnieniem o modlitwie w intencji Waszej Świątobliwości,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


Info i audio / zobacz więcej —> episkopat.pl: Przewodniczący Episkopatu dziękuje papieżowi Franciszkowi za adhortację o Amazonii