Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: wołanie Kościoła o prawa najuboższych