Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 2. Wi...

Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 2. Wielka Sobota – 31 marca 2018

Wielka Sobota, 31 marca 2018 r. – Drugi dzień Nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!


W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie

W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).


Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Św. Siostra Faustyna:

– Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

(…)

– Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia  swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Modlitwa: Koronka do Miłosierdzia Bożego


Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie

Nowenna przed Świętem MiłosierdziaW Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska 29 marca 2018