PODZIEL SIĘ

Nocne czuwanie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Mił...

Nocne czuwanie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Jasnej Górze – 10 maja 2017

10 maja br. Apelem Maryjnym o 21.00 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpocznie doroczne nocne czuwanie na Jasnej Górze, w którym uczestniczyć będą siostry z wielu klasztorów w Polsce i poza granicami.

Tematyka konferencji, rozważań, modlitwy wspólnotowej i osobistej związana jest z przeżywaną w Kościele rocznicą objawień fatimskich. W programie: konferencja o. Wojciecha Deca, paulina, na temat orędzia Matki Bożej Fatimskiej, wzywającej do modlitwy i ofiary za grzeszników; o 24.00 – Eucharystia, modlitewne rozważania osnute wokół wątku ratowania zagubionych dusz w orędziu Matki Bożej z Fatimy i w Jezusowym orędziu Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.

Tej nocy siostry chcą na nowo rozpalić swoje serca wezwaniem Matki Bożej do modlitwy i ofiary za świat, a zwłaszcza dla grzeszników, którym zagraża utrata zbawienia, błagając o miłosierdzie dla nich. Pragną tej nocy przyprowadzać do źródeł miłosierdzia wszystkich ludzi, zwłaszcza cierpiących z powodu wojny, prześladowań i jakiejkolwiek przemocy. Chcą prosić o dar pokoju dla świata i poszanowanie godności każdego człowieka, zwłaszcza kobiet i dzieci. Pragną także wynagradzać za wszelkie zniewagi i grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Info za —> Faustyna.pl: Nocne czuwanie na Jasnej Górze

fot. M. Mazur / episkopat.pl

© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia