Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Niedziela Palmowa w Krakowie – Transmisja Ms...

Niedziela Palmowa w Krakowie – Transmisja Mszy św. w katedrze na Wawelu – 5 kwietnia 2020

– Dzisiaj, w Niedzielę Palmową, słuchając Ewangelii Mateusza o uroczystym mesjańskim wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a potem o Jego męczeńskiej śmierci, śpiewamy: „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w katedrze na Wawelu w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 2020 r.

– Usiłując zrozumieć najgłębszy sens wydarzeń, które miały miejsce prawie dwa tysiące lat temu, a o których słyszeliśmy w czytanych dzisiaj dwóch fragmentach Ewangelii według św. Mateusza, odkrywamy, że jest nim całkowicie wolna zbawcza decyzja Chrystusa, podjęta jako wyraz posłuszeństwa wobec Ojca, a zarazem będąca przejawem Jego nieskończonej miłości do ludzi – rozpoczął homilię metropolita, zaznaczając, że w postanowienie Jezusa wpisuje się Jego pragnienie mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy. – Stąd stanowcze polecenie wydane apostołom: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie” – mówił.

Arcybiskup zauważył, że to nie tłum (gr. ochlos) zadecydował o ostatecznym losie Chrystusa, choć pozornie tak właśnie mogło się wydawać. W chwili wjazdu do Jerozolimy, tłum witał Zbawiciela radosnymi okrzykami „Hosanna”. Kilka dni później, ten sam tłum, podburzony przez arcykapłanów, domagał się Jego śmierci. – Istotnie, siła tłumu była ogromna (…). Ale to nie oni zdecydowali o śmierci Chrystusa – przekonywał.

Metropolita odniósł się do zdrady Judasza i Piotra. Pierwszy z nich, nie tylko wydał Chrystusa arcykapłanom, ale również wskazał go żołnierzom w Getsemani i popełnił samobójstwo. – Możemy zatem zauważyć trzy odsłony zdrady Judasza, ale także trzy odsłony zdrady Piotra – zaznaczył i przypomniał, że Książę Apostołów trzykrotnie zaparł się swojego Mistrza. – Nie tłumy, nie ochlokracja, nie zdrajcy zadecydowali o ostatecznym losie Jezusa. O Jego losie zadecydował sam Bóg Ojciec. Jak pisał św. Paweł: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (…). Dzisiaj, w Niedzielę Palmową, słuchając Ewangelii Mateusza o uroczystym mesjańskim wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a potem o Jego męczeńskiej śmierci, śpiewamy: „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” – „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!” – zakończył abp Jędraszewski.

Posłuchaj homilii abp. Marka Jędraszewskiego:

Info i wideo za —> Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej: Niedziela Palmowa na Wawelu: „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!”


Liturgia Niedzieli Palmowej pokazuje nam, iż triumf Chrystusa i Jego Ofiara są nierozerwalnie ze sobą związane.

Choć to będzie inna Niedziela Palmowa niż zazwyczaj, musimy sobie nieustannie przypominać, że nasze ograniczenia – przestrzenne, zdrowotne, rozumowe – nie stanowią żadnych ograniczeń dla Boga. Zatem nawet w domach możemy otrzymać łaski płynące z duchowego zjednoczenia z Panem.

W VI Niedzielę Wielkiego Postu wsłuchujemy się w Ewangelię o triumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy (przed rozpoczęciem Eucharystii), z którym związany jest zwyczaj przygotowywania tradycyjnych palm, zaś podczas liturgii Słowa odczytywany jest opis Męki Pańskiej. Widzimy Jezusa – Króla wjeżdżającego do Jerozolimy wśród radosnych okrzyków. Potem idziemy z Nim przez całą historię bolesnej męki i śmierci, która zawsze kończy się zwycięstwem – zmartwychwstaniem.

Przed Mszą św. warto przygotować przestrzeń wokół siebie, np.: krzyż, obrus, świece, by sprzyjała ona modlitewnemu skupieniu. Zachęcamy również do przygotowania palm. W modlitwie na poświęcenie palm czytamy: „Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa”. Są one zatem znakiem czci oddawanej Chrystusowi i przyjęcia Go jako naszego Króla.

W słuchaniu Słowa Bożego może pomóc również wcześniejsze zapoznanie się z czytaniamiKomentarze historyczno-kulturowe i teologiczne mogą pomóc w lepszym zrozumieniu czytań oraz symboli.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, dlatego warto pomyśleć o konkretnych postanowieniach, np. programie modlitwy rodzinnej, uczynkach miłosierdzia względem potrzebujących. Może być to również dobry czas na szczere rozmowy dotyczące przeżywania ostatnich tygodni i świadectwa działania Boga w życiu.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej zaprasza także do udziału w akcji #Hosanna – wyślij nam swoje zdjęcie z palmą! Tłum witający Chrystusa wołał „Hosanna!”, co dosłownie znaczy „zbaw, wyratuj” i słał przed nim gałązki palmowe i płaszcze. Przyjmijmy Jezusa jako naszego Króla, który jest ponad wszystkimi ograniczeniami i trudnościami.

Info za —> Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej: Niedziela Palmowa w domu. Transmisja z katedry na Wawelu