Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Mszy św. roratnia w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawe...

Mszy św. roratnia w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu – Homilia abp. Marka Jędraszewskiego – 22 grudnia 2018

– Prośmy Pana Boga o dar umiejętności dziękowania za życie! – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. roratniej w Kaplicy Zygmuntowskiej w Katedrze na Wawelu w sobotę 22 grudnia 2018 r. Metropolita modlił się także za górników, którzy 20 grudnia zginęli w wybuchu metanu w czeskiej kopalni i za ich rodziny, dla których czas Bożego Narodzenia będzie szczególnie trudny. 

Zobacz —> FOTORELACJĘ

W homilii abp Marek Jędraszewski wspomniał o postawie wdzięczności, która powinna cechować chrześcijanina. Jej przejawem jest usłyszany w dzisiejszej Ewangelii hymn Maryi – Magnificat, a także dziękczynienie Anny za narodzenie Samuela.

– Bohaterowie dzisiejszych czytań wiedzieli, że najpiękniejszą formą dziękczynienia za dar życia jest ofiarowanie siebie.

Metropolita zauważył, że współczesny świat sam wybiera treści, w które chce wierzyć, tworząc dla siebie wygodną, mało wymagającą religię. Podkreślił, że każde ludzkie życie wpisane jest w historię zbawienia i ma ogromną wartość dla Boga.

– Każde życie jest Bożym darem, cudem stwórczej miłości, otwarciem drogi do szczęścia wiecznego.

Na zakończenie zachęcał wiernych, aby patrzyli na swoje życie w kategorii Bożego daru i, za przykładem Maryi i Anny, wysławiali Najwyższego za otrzymane od Niego łaski.

Metropolita modlił się za górników, którzy zginęli w czeskiej kopalni i za ich rodziny, dla których czas Bożego Narodzenia będzie szczególnie trudny.

Wspomniał też wszystkich, którzy spędzają Święta po utracie najbliższych i zapewnił ich o swojej pamięci w modlitwie.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Życie człowieka wpisane jest w historię zbawienia

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska