Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 29 grudnia 2023 obowiązuje post?

Czy w piątek 29 grudnia 2023 obowiązuje post?

Piątek 29 grudnia 2023 r. to w Kościele katolickim piąty dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego 2023.

W piątek 29 grudnia przypada także liturgiczne wspomnienie dodatkowe św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika

Tomasz urodził się w Londynie w 1118 roku. Był duchownym diecezji Canterbury i kanclerzem króla, a w 1162 r. został mianowany biskupem. Odważnie bronił praw Kościoła przeciw królowi Henrykowi II, co spowodowało, że został wygnany do Francji, gdzie przebywał sześć lat. Po powrocie do ojczyzny musiał nadal stawiać czoło wielu przeciwnościom i wreszcie został zgładzony przez siepaczy króla w 1170 roku.

Zobacz więcej o św. Tomaszu —> na brewiarz.pl


Czy w piątek 29 grudnia 2023 obowiązuje post?

Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Oktawa Narodzenia Pańskiego ma w kalendarzu liturgicznym rangę święta (nie zaś uroczystości jak oktawa wielkanocna) i dlatego, co do zasady, nie znosi obowiązku piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Kościele w Polsce.

WYJĄTKIEM są te parafie, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (tzn. nie jest przeniesiona na najbliższą niedzielę) związana z patronami parafii – warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii.

Decyzja o ewentualnym UDZIELENIU DYSPENSY od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na piątek 29 grudnia 2023 r. w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych. Warto sprawdzić na stronie własnej diecezji czy i na jakich warunkach została ona udzielona.

Dyspensy takiej udzielili pasterze między innymi: Archidiecezji Białostockiej | Archidiecezji Lubelskiej |Archidiecezji Warszawskiej

Diecezji Drohiczyńskiej | Diecezji Koszalińsko-KołobrzeskiejDiecezji Legnickiej | Diecezji Pelplińskiej | Diecezji Sandomierskiej | Diecezji ToruńskiejDiecezji Warszawsko-Praskiej | Diecezji Włocławskiej oraz Ordynariatu Polowego WP


Decyzja o udzieleniu dyspensy w Archidiecezji Warszawskiej:

“Mając na względzie, że piątek 29 grudnia br., przypada w okresie Oktawy Bożego Narodzenia, czasu radosnego przeżywania Tajemnicy Wcielenia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Zalecam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz podjęli zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.

Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Tekst za —> Archidiecezja Warszawska: Dyspensa na piątek po Bożym Narodzeniu


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce