Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

70. Światowy Dzień Trędowatych – Niedziela, ...

70. Światowy Dzień Trędowatych – Niedziela, 29 stycznia 2023

W ostatnią niedzielę stycznia, 29 stycznia 2023 r., przypada 70. Światowy Dzień Trędowatych, obchodzony pod hasłem ““Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36)”. Został on ustanowiony w 1954 r. przez francuskiego podróżnika, pisarza i dziennikarza, sługę Bożego Raoula Follereau, zwanego „apostołem trędowatych”, który walczył z wszelkimi formami marginalizacji i niesprawiedliwości.

70. Światowy Dzień Trędowatych - Niedziela, 29 stycznia 2023

fot. follereau.org

Kiedy wielki orędownik cywilizacji miłości Raoul Follereau podejmował inicjatywę ustanowienia tego dnia, myślał o walce z wszelkimi odmianami trądu: relatywizmem moralnym, egoizmem, neopogaństwem i innymi współczesnymi chorobami. Zabiegał on też nieskutecznie przez wiele lat w ONZ o ustanowienie Światowego Dnia Pokoju, który w końcu do kalendarza wprowadził papież, św. Paweł VI.

Zobacz więcej / posłuchaj —> vaticannews.va: Ostatnia niedziela stycznia – Światowy Dzień Trędowatych

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO w 2021 roku odnotowano na świecie 140 594 nowych przypadków trądu. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba chorych u których zdiagnozowano tąd wzrosła o 10,2 %. Większość nowych przypadków miała miejsce w regionie Azji Południowo-Wschodniej (66,5%), następnie w regionie afrykańskim (15,1%) i regionie obu Ameryk (14,1%). Nowe przypadki w Europie w 2021 to Francja 12, Niemcy 2 przypadki zachorowania na trąd.

Zobacz więcej —> follereau.org: 70 Światowy Dzień Trędowatych


Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau na 70. Światowy Dzień Trędowatych

“Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)

Siedemdziesiąt lat temu Raoul Follereau ustanowił Światowy Dzień Trędowatych. Celem tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na los ludzi dotkniętych najstraszniejszą choroba, jaką zna ludzkość, ale także walka z ich dyskryminacją społeczną. Od czasów starożytnych trąd traktowany był nie tylko jako jedna z chorób, ale jako przekleństwo, jako symbol najbardziej dotkliwego ludzkiego cierpienia. Trąd bowiem niszczy ludzki organizm i prowadzi do ciężkich okaleczeń. Sam widok trędowatego budził lęk i przerażenie. Losem ludzi chorych na trąd nie był nigdy obojętny dla Chrześcijan, wszak Pan Jezus z czułością i miłością pochylał się nad trędowatymi, uzdrawiał ich i przywracał do życia. Stąd pierwsze leprozoria powstawały przy katedrach, kościołach i klasztorach. Dziś, gdy trąd wciąż zagraża ludziom żyjącym w najbiedniejszych rejonach świata czynią to misjonarze. Światowy Dzień Trędowatych jest dla nas okazją do wsparcia ich pracy naszą modlitwa i ofiarą.

Pomoc materialna można przekazać za pośrednictwem rachunku bankowego Fundacji Polskiej Raoula Follereau: 87 1240 1082 1111 0000 0387 2932

Działające w różnych częściach świata fundacje i stowarzyszenia noszące imię Raoula Follereau obejmują swoją opieką jedną trzecią wszystkich trędowatych na świecie. Fundacja Polska Raoula Follereau jest częścią Union Internationale des Associations Raoul Follereau. 

Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać

dr Kazimierz Szałata

prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau
Prezydent Union Internationale des Associations Raoul Follereau

Za —> follereau.org: 70 Światowy Dzień Trędowatych


Fundacja Polska Raoula Follereau to niedochodowa organizacja, która powstała aby wspierać najbiedniejszych z biednych. Inspiracja wypłynęła od jej Patrona – Raoula Follereau, który całe swoje życie poświęcił walce z trądem, chorobą, która od czasów biblijnych jest przekleństwem ludzi biednych i zapomnianych.

Fundacja powołana została na mocy misji stworzenia formacyjnego i charytatywnego dzieła Follereau w Europie Środkowej, jakiej udzielił doktorowi Kazimierzowi Szałacie kontynuator dzieła Raoula Follereau, André Récipon. Wszystko zaczęło się od spotkania przedstawicieli ruchu Follereau w Sali Klementyńskiej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który wyraził uznanie dla inicjatywy stworzenia Fundacji i zachęcał do podjęcia w Polsce myśli i dzieła tego wielkiego humanisty dwudziestego wieku

Chociaż nie wynaleziono jeszcze skutecznej szczepionki na trąd, będący od wieków synonimem największego nieszczęścia, jakie może spotkać człowieka, to tę chorobę można dziś efektywnie leczyć, a ci, którzy zostali nią dotknięci mogą się uczyć, pracować, zakładać rodziny i rodzić zdrowe dzieci. Przy okazji 70. Światowego Dnia Chorych na Trąd przypomina o tym doktor Helena Pyz, która od ponad 30 lat pracuje wśród trędowatych w Indiach…

Zobacz więcej / posłuchaj —> vaticannews.va: Dr Helena Pyz: trąd nie jest wyrokiem


Czynisz dobro? Podziel się swoim ? uczynkiem miłosierdzia, zainspiruj innych!

Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja