Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

5 sierpnia 2019 – Święto patronalne Zgromadz...

5 sierpnia 2019 – Święto patronalne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – Matki Bożej Śnieżnej

W poniedziałek 5 sierpnia 2019 r., w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przeżywa swoje święto patronalne, oddając cześć swej Patronce – Matce Wcielonego Miłosierdzia. W tym dniu tradycyjnie ponawiany jest akt elekcji Maryi na niebieską przełożoną generalną Zgromadzenia, który po raz pierwszy siostry odmówiły w 1937 roku.

Więcej informacji o Maryi Matce Miłosierdzia, Jej tytule, kulcie oraz ikonografii w Kościele i w Zgromadzeniu —> Matka Boża Miłosierdzia.

Święto patronalne Zgromadzenia5 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej, Zgromadzenie Sióstr Matki…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska Piątek, 3 sierpnia 2018

 

Św. Siostra Faustyna zanotowała w „Dzienniczku”: Pod koniec tego [aktu] ujrzałam Najświętszą Pannę, która mi rzekła: O jak miły mi jest hołd miłości waszej. I w tej chwili okryła swym płaszczem wszystkie siostry naszego Zgromadzenia. Prawą ręką przytuliła do siebie matkę generalną Michaelę, a lewą ręką mnie, a wszystkie siostry były u Jej stóp osłonięte Jej płaszczem. – Wtem rzekła Matka Boża: Każdą, która wytrwa w gorliwości aż do śmierci w Zgromadzeniu Moim, minie ogień czyśćcowy (Dz. 1244).

Święto patronalne  Zgromadzenia  od  początku  obchodzono 5 sierpnia, gdyż tego dnia Kościół oddawał cześć Maryi Matce Boga. Data ta wiąże się z dogmatem o Bożym macierzyństwie Maryi (Theotokos) i rocznicą poświęcenia Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej w Rzymie (Santa Maria Maggiore), najstarszego na Zachodzie kościoła poświęconego Najświętszej Maryi Pannie.

Według tradycji w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu  patrycjuszowi Janowi,  nakazując budowę świątyni w miejscu, które sama wskaże. W nocy z 4 na 5 sierpnia, w okresie upałów, na Wzgórzu Eskwilińskim spadł śnieg i tam zbudowano niewielką świątynię, która być może z czasem uległa zniszczeniu.

Papież Sykstus III, pragnąc uczcić zakończenie bardzo burzliwego soboru w Efezie (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi (Theotokos), postanowił gruntownie przebudować tę świątynię. Wspomnienie dogmatu Theotokos obchodzono najpierw w samej bazylice, z czasem jednak kolejni papieże rozszerzali je najpierw na teren Rzymu, a potem już całego Kościoła.

Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym Kościoła wpisane jest wspomnienie Matki Bożej Śnieżniej, upamiętniające cud związany z powstaniem bazyliki, i ta nazwa funkcjonuje w świadomości wiernych. Zapomniana została więc okoliczność obchodzenia święta Maryi jako Matki Syna Bożego – Źródła wszelkiego miłosierdzia i stąd niezbyt czytelna jest data oddawania w tym dniu szczególnej czci Matce Bożej Miłosierdzia w Jej Zgromadzeniu w Polsce.

Info i foto za —> Faustyna.pl: Święto patronalne Zgromadzenia oraz Kult Matki Bożej Miłosierdzia w Zgromadzeniu

© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Zobacz też na brewiarz.pl:

⇒ 5 sierpnia – Wspomnienie dowolne rocznicy poświęcenia rzymskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny

Najświętsza Maryja Panna Śnieżna

Nabożeństwa sierpnioweW sierpniu w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska Wtorek, 30 lipca 2019