Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

31 maja – Święto Nawiedzenia Najświętszej Ma...

31 maja – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

W dniu 31 maja Kościół katolicki obchodzi święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem Jana Chrzciciela Kościół czci pamiątkę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem.

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.

Zobacz więcej o święcie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny —> na Brewiarz.pl i na wiara.pl


Posłuchaj Ewangelii na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 31 maja – Święto Nawiedzenia NMP

Zobacz wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 31 maja 2023


Na zakończenie maryjnego miesiąca Kościół obchodzi święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w domu Jej krewnej Elżbiety (…)

Dzisiejsze święto wspomina więc nawiedzenie Elżbiety przez Maryję. To matka Jana Chrzciciela jednak kłania się Maryi i mówi: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Święta Elżbieta, która już wiedziała o zwiastowaniu Pańskim, daje najwspanialsze świadectwo o Maryi i Jej wierze, mówiąc: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). Święty Jan Paweł II, wielki czciciel Maryi, stwierdził, że „słowa te słusznie odnoszą się do »fiat« Maryi – Dziewicy, która z pełną gotowością otworzyła drzwi Zbawicielowi świata. Wielkie i heroiczne było posłuszeństwo Jej wiary. Właśnie przez tę wiarę Maryja doskonale zjednoczyła się z Chrystusem”.

W przytoczonych słowach odsłania się zasadnicza treść mariologiczna, zasadnicza prawda o Maryi, która jawi się jako rzeczywiście obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to, że uwierzyła, zaś wiara Jej, choć poddana próbom ciemności, była w przeciwieństwie do Zachariasza niezachwiana. „Fiat” znaczy „niech mi się stanie” i jest dane przez Maryję z mocy Ducha Świętego, stanowiąc ostateczne przygotowanie do pełnego objawienia tej samej mocy w narodzinach Kościoła i w jego misji apostolskiej.

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Ks. Marian Kowalczyk SAC, Święto Nawiedzenia NMP


… Zastanawia hymn, który na poczekaniu Maryja Bogu wypowiedziała: „Magnificat – Wielbi dusza moja Pana”. Kościół nakazuje go swoim kapłanom codziennie odmawiać.

Hymnu tego nie należy rozumieć jako stenogramu wiernego wypowiedzi Maryi. Zapewne św. Łukasz oddał jedynie główne myśli, które mu Maryja po latach przekazała podobnie jak wiele innych szczegółów z lat dziecięcych Chrystusa Pana.

W literaturze biblijnej spotykamy niejeden przykład kantyków, wypowiedzianych przez niewiasty w uniesieniu serca. Podobny kantyk wygłasza np. Maria (Miriam), siostra Mojżesza, prorokini Debora, Anna, matka Samuela, czy też Judyta.

Kantyk Maryi zawiera wiele reminiscencji biblijnych i bardzo przypomina nawet całe frazy z kantyku Anny oraz Psalmów Dawida. Wskazywałoby to najwyraźniej, że Maryja była z Pismem świętym dobrze obeznana, a przynajmniej z Psalmami i hymnami, które śpiewano wówczas.

Kantyk Maryi jest wierszowany. Strofy bowiem utworów poetyckich czy też pieśni hebrajskich polegały na paralelizmie członów, na układzie strof wzajemnie się uzupełniających albo sobie przeciwstawnych.

Nadto jest to utwór wybitnie proroczy. Maryja zdaje sobie doskonale sprawę z niezwykłej i jedynej w swoim rodzaju godności, do której została wyniesioną. Mówi o tym wyraźnie: „Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. A jednak wyznaje Maryja, że wszystko zawdzięcza Panu Bogu, że ona jest jedynie Jego służebnicą: „Wielbi dusza moja Pana… bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy… gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

Tak więc kantyk Maryi to równocześnie odsłonięcie nam rąbka tajemnicy wnętrza Maryi, Jej myśli i uczuć, skarbów Jej serca; wynurzenie tego, co tkwiło w głębiach Jej duszy…

Czytaj więcej —> wiara.pl: Andrzej Macura, Święto Nawiedzenia NMP


… Lud polski w swojej ludowej religijności nazywał Maryję w tajemnicy Nawiedzenia Matką Bożą Jagodną. W tym bowiem czasie [2 VII – data święta przed reformą kalendarza liturgicznego – red.] znajdowały się w naszych lasach jagody. Według legendy Maryja szła sama do Elżbiety odludnymi ścieżkami. Na rozgrzanych słońcem skałach można było spotkać jaszczurki, a jadowite skorpiony nieraz wychodziły na drogę, po której wędrowała Matka Boża. Nic nie mogły jednak złego uczynić Maryi, gdyż potraciły wzrok. Matka Boża zatrzymywała się w drodze, aby pożywić się rosnącymi tam jagodami. Tradycja ludowa zakazywała w dniu 2 lipca zrywania jagód i innych owoców. Nie wolno było więc jeść wiśni, czereśni, malin, poziomek, jeżyn, porzeczek, agrestu, jagód ani żadnych innych leśnych owoców. Powinno być tego dnia dużo jagód, którymi żywiła się Najświętsza Maryja. Ten kto złamie to ludowe prawo, nie uczci Maryi, ale też może narazić siebie na bolesne ukąszenie żmii lub innych gadów (E. Ferenc).

Niech to piękne święto skłoni nas do uwielbienia Boga za dar Maryi i Jej Syna, naszego Zbawiciela. Dziękujmy też za łaskę wiary i prośmy o jej umocnienie. Za przykładem Maryi spieszmy z pomocą potrzebującym, szczególnie w okresie nasilających się prac polowych. Będąc częściej wśród pięknej naszej polskiej przyrody, umiejmy w niej dostrzec ślady dobrego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Zanośmy też do Pana nasze gorące prośby:

“(…) Ty, coś do domu Elżbiety
Przyniosła radość bezmierną.
Przyjdź, opiekunko ludzkości,
I obmyj z brudu sumienia (…)
Ukaż nam drogę właściwą
I życiem obdarz niewinnym.”
(LG, t. II)

Czytaj całość —> Czas Miłosierdzia 5.2000/opoka.org.pl: Ks. Stanisław Hołodok: Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny


Posłuchaj: Siostra Anna Maria Pudełko AP o różańcowej tajemnicy radosnej Nawiedzenia:

Wideo —> Stacja7.pl: Taka jak Ty – RÓŻANIEC [#4] Nawiedzenie