Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

307. Warszawska Pielgrzymka Piesza w drodze na Jas...

307. Warszawska Pielgrzymka Piesza w drodze na Jasną Górę, 6-14 sierpnia 2018

307. Warszawska Pielgrzymka Piesza wyruszyła na pątniczy szlak w święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 2018 r. pod hasłem “Z Maryją wolni”. Pątnicy w ciągu 9 dni pokonali 248 kilometrów. Na Jasną Górę dotarli we wtorek, 14 sierpnia, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny by następnego dnia wziąć udział w obchodach uroczystości w jasnogórskim sanktuarium.

U stóp Jasnej Góry utrudzonych pielgrzymów witał kard. Kazimierz Nycz , metropolita warszawski. „W dniu dzisiejszym wchodzą wszystkie pielgrzymki z Warszawy, a jest ich pięć. Uczucie jest szczególnie radosne, dlatego, że to jest wielkie święto Jasnej Góry, ale także wielkie święto Warszawy, z której idzie ta pielgrzymka od 300 lat, ale i młodsze – akademicka jedna, akademicka druga. Jest radość, że wypraszają wiele spraw i wiele intencji potrzebnych Kościołowi warszawskiemu” – mówi kard. Nycz.

Czytaj relację z wejścia Pielgrzymki —> na Jasną Górę

Wideo —> Jasna Góra/YouTube: Msza Święta wieczorna – Warszawska Piesza Pielgrzymka (14.08.2018 r.)


Codzienne relacje / wideo —> z 307. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej


Pielgrzymka —> na Facebooku

Pielgrzymuj duchowo —> z 307. Warszawską Pielgrzymką Pieszą


307. Warszawska Pielgrzymka Piesza wyruszyła wczesnym rankiem w poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. z kościoła oo. paulinów przy ul. Długiej.

Wymarsz prawie 3,3 tys. pątników poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza. Według organizatorów do Częstochowy może dojść nawet 6 tys. osób – zwykle część pielgrzymów dołącza do WPP na trasie.

Organizowana przez warszawskich paulinów pielgrzymka została zapoczątkowana w roku 1717 i wyróżnia ją to, że pielgrzymuje nieustannie i w sposób nieprzerwany – odbywała się nawet w czasach zaborów i podczas wojny.

W homilii ks. kard. Nycz podkreślił, że tegoroczne hasło pielgrzymki „Z Maryją wolni” ukazuje, że wolność jest jednym z najważniejszych atrybutów ludzkiej godności. Zdaniem metropolity warszawskiego, człowiek powinien bronić wolności, kiedy jest mu zabierana z zewnątrz, ale powinien też jej bronić wtedy, kiedy sam ją sobie zabiera przez słabości, grzechy czy tchórzostwo. Zaznaczył, że w tym czasie warto na nowo „przemyśleć temat naszej wolności”. Metropolita warszawski poprosił pielgrzymów, by zanieśli na Jasną Górę oprócz swoich osobistych próśb, także wspólne intencje Kościoła. Przypomniał, że w październiku w Rzymie odbędzie się synod biskupów poświęcony młodzieży. Na zakończenie przypomniał, że miniony rok przyniósł także ważne kroki naprzód w procesie beatyfikacyjnym Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Zobacz więcej —> Radio Maryja/TV Trwam: Na Jasną Górę wyruszyli pątnicy z 307. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej

Szczegółowa mapa —> trasy Pielgrzymki


Słowo do pielgrzymów o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów

Umiłowani Pielgrzymi Warszawscy!

Tak jak co roku, tak i w tym, pragnę w sposób duchowy uczestniczyć z Wami w WPP, która już po raz 307 wyruszy z Warszawy na Jasną Górę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, błogosławię i zapewniam o modlitwie w waszej intencji.

Tegorocznemu pielgrzymowaniu do Tronu Królowej Polski towarzyszy hasło: „Z Maryją wolni”. Idziecie z wdzięcznością za to, że Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość i wróciła na mapę świata. Ojcowie nasi wpatrzeni w Maryję – znak niezawodnej nadziei, podjęli trudną i bolesną drogę ku wolności, znaczoną modlitwą, cierpieniem, a także i śmiercią. „Na tej dziejowej drodze Polaków – pisał św. abp Józef Bilczewski – Boża Opatrzność postawiła Matkę Bożą, jako gwiazdę przewodnią i opiekuńczą, zwycięską hetmankę”.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele zawdzięczamy Matce Bożej obecnej w znaku Cudownego Obrazu na Jasnej Górze i jak mocno jesteśmy wpisani w ten wizerunek, bez którego na ziemiach polskich, ale także na całym świecie, nie byłoby Polski i Polaków dzisiaj.

W roku setnej rocznicy odzyskania Niepodległości pragniemy wyśpiewać nasze narodowe Magnificat i jednocześnie prosić Maryję, Jasnogórską Matkę i Królową Polski, by nauczyła nas cenić dar wolności i tak go przeżywać, by przynosił wspaniałe owoce w życiu każdego Polaka i całego Narodu.

Od stu lat cieszymy się wolnością w wymiarze politycznym. Maryja, która zawsze będzie dla nas ikoną wolności, broni nas przed największą niewolą, jaką jest oderwanie od Boga, niewiara i grzech. Jest „dana naszemu Narodowi jako pomoc i obrona”. Jest Bramą prawdziwej wolności, która objawia się w Jezusie Chrystusie. Dlatego stale wskazuje na swego Syna – czego znakiem jest Jej Cudowny Obraz w kaplicy Jasnogórskiej – i przypomina, że On ma być naszą drogą, prawdą i życiem.

Sługa Boży, Stefan kard. Wyszyński, pragnąc zabezpieczyć wiarę naszego narodu dla przyszłych pokoleń, naszą Ojczyznę Polskę i wszystko co ją stanowi, oddał Matce Bożej na całkowitą własność – w niewolę miłości, abyśmy już nigdy nie byli w żadnej niewoli, aby Maryja strzegła nas jako swojej własności – dla Chrystusa.

Niech zatem ta szczególna intencja towarzyszy tegorocznemu pielgrzymowaniu.

Szczęść Wam Boże na drogę. Niech Maryja prowadzi!

Generał Zakonu Paulinów
O. Arnold Chrapkowski

Info za —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Na Jasną Górę wyruszyła 307. Warszawska Pielgrzymka Piesza

Opublikowany przez Warszawska Pielgrzymka Piesza WPP Ojcowie Paulini Warszawa Niedziela, 31 grudnia 2017