Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

3 grudnia – Św. Franciszek Ksawery

3 grudnia – Św. Franciszek Ksawery

W dniu 3 grudnia Kościół powszechny przeżywa tradycyjnie liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. W roku 2023 tego dnia przypada I Niedziela Adwentu B.

Franciszek Ksawery urodził się na zamku Xavier w kraju Basków w dniu 7 kwietnia 1506 r. Podczas studiów w Paryżu przyłączył się do św. Ignacego Loyoli. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w 1537 r., a następnie oddawał się dziełom miłosierdzia. Wysłany na Wschód przez św. Ignacego jako wysłannik króla Portugalii i legat papieski w roku 1541, przez dziesięć lat apostołował w Indiach i Japonii, gdzie wielu nawrócił na chrześcijaństwo. Zmarł w nocy z 2 na 3 grudnia 1552 r. na wyspie Sancjan u wybrzeży Chin.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Wideo —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 3 grudnia | Św. Franciszek Ksawery SJ


Zobacz wideo-impresję o św. Franciszku Ksawerym przygotowaną przez portal Aleteia:

Wideo —> Aleteia PL – Duchowość i lifestyle: Pasjonujące życie św. Franciszka Ksawerego


Do chwały błogosławionych wyniósł Franciszka Ksawerego papież Paweł V w 1619 r., a już w trzy lata potem, w 1622 r., kanonizował go papież Grzegorz XV wraz z Ignacym Loyolą, Filipem Nereuszem, Teresą z Avila i Izydorem Oraczem. W roku 1910 papież św. Pius X ogłosił św. Franciszka Ksawerego patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary, a w 1927 r. papież Pius XI ogłosił go wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus głównym patronem misji katolickich. Jest patronem Indii i Japonii oraz marynarzy. Orędownik w czasie zarazy i burz.

Za —> brewiarz.pl: 3 grudnia. Święty Franciszek Ksawery, prezbiter


“… W Paryżu zetknął się ze Ignacym Loyolą. Franciszek poznał tego wzbudzającego zaciekawienie Baska dzięki Piotrowi Favrowi, z którym nasz święty dzielił pokój.

Przełomowym doświadczeniem w życiu św. Franciszka Ksawerego były trzydziestodniowe Ćwiczenia duchowne odprawione pod kierunkiem samego Ignacego. Był to czas duchowej walki. Żeby wytrwać do końca na trwających godzinę pięciu medytacjach dziennie, przywiązywał się do krzesła. Wkrótce po zakończeniu rekolekcji dołączył do grona pierwszych towarzyszy, z którymi złożył śluby czystości i ubóstwa w kaplicy na Montmartre w Paryżu 15 sierpnia 1534 roku. Odtąd udziałem przyjaciół w Panu było doświadczenie “jedności serc i umysłów”. W roku 1537, razem z innymi współbraćmi, przyjął święcenia kapłańskie i zaczął z wielkim powodzeniem głosić kazania na terenie Włoch.

Franciszek Ksawery, doświadczywszy przebaczającej miłości od Jezusa, pragnął dzielić się nią z wszystkimi ludźmi. Odkrył, że Bóg pragnie, by wszyscy zostali zbawieni, dlatego jezuita chciał dzielić się z nimi największym skarbem swego serca – Jezusem. Chciał być “loco por Cristo”, szalonym dla Chrystusa! …”

Czytaj całość —> deon.pl: Kim był św. Franciszek Ksawery? 


Obejrzyj odcinek z cyklu Kalendarz Historyczny w TV Republika poświęconego św. Franciszkowi Ksaweremu:

Wideo —> Telewizja Republika Kalendarz Historyczny: Kalendarz Historyczny 3 XII – ŚW. FRANCISZEK KSAWERY-APOSTOŁ AZJI


“… Do dnia dzisiejszego zachowały się również przekazy dotyczące ciekawego doświadczenia Franciszka z ewangelizacji Japonii. Otóż w czasie misji w tym kraju, która zabrała Franciszkowi Ksaweremu około dwóch lat, władze japońskie pod karą śmierci zakazały przyjmowania chrztu. Franciszek chcąc kontynuować głoszenie Dobrej Nowiny, musiał każdorazowo prosić o zgodę na to, zwierzchników danej prowincji, jednak oni patrzyli na niego z dziwną niechęcią, która jak wydawało się misjonarzowi, że była wcale tożsama z niechęcią do chrześcijaństwa.

Dopiero po pewnym czasie święty zorientował się skąd owa niechęć japońskich elit do niego wypływa. Okazało się, że cnota ubóstwa, którą reprezentował sobą Franciszek Ksawery i która na Starym Kontynencie zjednywała sobie zaufanie tak wiernych, jak i kandydatów na nich, w Japonii postrzegana była jako gorsząca, budząca pogardę i utwierdzająca nieufność tubylców. Ubogi zakonnik, w zgrzebnej, podniszczonej sutannie nie miał po prostu szans niczego załatwić. Nie był przez nikogo traktowany poważnie.

Kiedy więc Franciszek został już oświecony w tej kwestii, postanowił w związku ze spotkaniem z szogunem Yoshitane Ashikagi z Kioto, zorganizować mały, lecz pełen przepychu show. W ruch poszły wspaniałe odzienia dla misjonarzy i europejskie kosztowne podarki dla szoguna. I metoda na „show” zadziałała. Shogun dał misjonarzowi pełną swobodę w apostołowaniu…”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Aleksandra Polewska, Super misjonarz 

Źródło:  Opiekun 25/2017


Posłuchaj fragmentu listu św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, do św. Ignacego Loyoli:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 3 grudnia 2022 | Św. Franciszka Ksawerego