Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

21 września – Święto św. Mateusza, Apostoła ...

21 września – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

W dniu 21 września Kościół powszechny obchodzi święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy Jezus powołał go na apostoła. Ewangelia Mateusza najdokładniej wskazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

Zobacz więcej o św. Mateuszu —> na brewiarz.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 21 września | Św. Mateusz Ewangelista


Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 21 września 2023


Benedykt XVI o św. Mateuszu Apostole i Ewangeliście:

(fragment katechezy środowej z dnia 30 sierpnia 2006 roku)

“… w postaci Mateusza Ewangelie ukazują paradoks z prawdziwego zdarzenia: ten, kto pozornie daleki jest od świętości, może stać się wręcz przykładem przyjęcia miłosierdzia Bożego i ukazać jego cudowne skutki w swym życiu. W związku z tym św. Jan Chryzostom uczynił znaczące spostrzeżenie: zauważył on, że tylko w opowieści o kilku powołaniach wspomina się o pracy, jaką wykonywali zainteresowani. Piotr, Andrzej, Jakub i Jan zostali wezwani, kiedy łowili ryby, Mateusz właśnie kiedy pobierał podatki. Chodzi tu o zajęcia mało liczące się – komentuje Chryzostom – “albowiem nie ma nic bardziej wstrętniejszego od poborcy podatków i nic bardziej pospolitego od rybołówstwa” (“In Matth. Hom.”: PL 57, 363). Wezwanie Jezusa dociera więc także do osób będących na dole drabiny społecznej, kiedy wykonują swą zwykłą pracę.

Inną refleksją, jaką nasuwa opowiadanie ewangeliczne, jest stwierdzenie, że na powołanie przez Jezusa Mateusz odpowiada natychmiast: “On wstał i poszedł za Nim”. Zwięzłość tego zdania wyraźnie ukazuje gotowość Mateusza do udzielenia odpowiedzi na wezwanie. Oznacza to dla niego porzucenie wszystkiego, przede wszystkim tego, co gwarantowało mu pewny dochód, choć często nieuczciwy i hańbiący. Najwidoczniej Mateusz zrozumiał, że zażyłość z Jezusem nie pozwalała mu kontynuować działalności potępianej przez Boga. Łatwo domyślić się odniesienia do teraźniejszości: dziś również niedopuszczalne jest przywiązanie do rzeczy będących nie do pogodzenia z pójściem za Chrystusem, jak w przypadku nieuczciwie zgromadzonego bogactwa. Kiedyś Jezus powiedział bez niedomówień: “Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19,21). To właśnie uczynił Mateusz: wstał i poszedł za Nim! W owym “wstaniu” można odczytać dystans do sytuacji grzechu i zarazem świadome przylgnięcie do nowego życia, prawego, w jedności z Jezusem…”

Czytaj całość —> wiara.pl: Benedykt XVI, Święty Mateusz, Katecheza z 30 sierpnia 2006

Posłuchaj Ewangelii święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 21 września – św. Mateusza, apostoła i ewangelisty


… Szokuje lakoniczność opisu jego powołania. „Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim”. Czy to możliwe? Tak po prostu, zostawić wszystko i pójść w siną dal za Nieznajomym. Może znał Jezusa już wcześniej, może słuchał Jego nauki, może ta decyzja dojrzewała w nim od dawna. Może tak było. A może raczej narastała w nim niechęć do samego siebie, swojej komory celnej, która stawała się klatką, w której dusił się coraz bardziej. I stąd tak nagła, odważna decyzja …

– czytaj całość na wiara.pl: Ks. Tomasz Jaklewicz, Wstał i poszedł – św. Mateusz


Posłuchaj homilii św. Bedy Czcigodnego:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 21 września 2023 | Św. Mateusza


Męka Pańska według świętego Mateusza

Męka Pańska według świętego Mateusza wykonana przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r. w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

Wideo —> Maskacjusz TV: Męka Pańska według świętego Mateusza