Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

20 listopada – Wspomnienie św. Rafała Kalino...

20 listopada – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

W dniu 20 listopada Kościół katolicki w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

Rafał od św. Józefa  (Józef Kalinowski) urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Po wybuchu powstania styczniowego przyłączył się do walczących. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany na dziesięć lat na Syberię. Po odzyskaniu wolności był wychowawcą Augusta Czartoryskiego.

W roku 1877 wstąpił do karmelitów bosych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej. Niestrudzenie oddawał się posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu. Odnowił karmelitów bosych w Polsce. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w 1991 roku ogłosił go świętym.

Zobacz więcej o św. Rafale Kalinowskim —> na brewiarz.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 20 listopada | Św. Rafał Kalinowski OCD


Kompendium wiedzy o Świętym (życie, pisma, opracowania)  —> karmel.pl: Święty Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski) 1835 – 1907


Św. Jan Paweł II o św. Rafale Kalinowskim podczas kanonizacji:

“Człowiek «zdobyty przez Chrystusa». Człowiek, którego duch po wszystkich ciężkich doświadczeniach poprzedniego życia – a także poprzez te doświadczenia, które tak wiele kosztowały – odkrywa pełne znaczenie Chrystusowych słów z wieczernika: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. (…) nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15, 9. 13).

– Oddaje życie… za rodaków, dla większej wspólnej sprawy. «Ojczyznę ziemską ukochał tak, że dla jej sprawy wybrał śmierć» — jak to już miałem okazję powiedzieć przy jego grobie w Czernej 15 listopada 1966 r.

– Oddaje życie… «z miłości do ojczyzny wiekuistej» — jak powiedziałem na tym samym miejscu – przez karmelitańską profesję, aby jeszcze pełniej miłować na podobieństwo Chrystusa, stając się Jego przyjacielem: «Wy jesteście przyjaciółmi moimi» (J 15, 14).

– Oddaje życie… za bliskich poprzez kapłańską służbę, zachęcając wszystkich do doskonałości i do świętości. Staje się on modlitwą i pracą, pragnąc uczynić się «własnością innych».

– Oddaje życie… za sprawę jedności Kościoła. Płonie pragnieniem ujrzenia zjednoczonych w tej samej owczarni braci prawosławnych, pełen nadziei we wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, tak bardzo przez nich czczonej…”

Czytaj całość —> zyciezakonne.pl: Jan Paweł II, Człowiek «zdobyty przez Chrystusa». Homilia podczas kanonizacji Bł. Rafała Kalinowskiego, 17 listopada 1991


Św. Rafał Kalinowski i Eucharystia:

Wideo —> Karmelici Bosi Prowincja Krakowska: Św. Rafał Kalinowski i Eucharystia


“… Jako wspaniały spowiednik zyskuje miano „męczennika konfesjonału”. Ojciec Bronisław Jarosiński, karmelita bosy z Wadowic, gdzie ojciec Rafał założył klasztor, wspominał: „W Wadowicach w niedziele i święta o godzinie 4.45 – kiedy otwierano kościół – już kilkaset ludzi stało przed kościołem z dalekich stron, a niektórzy z nich wyszli z domu o północy (…) Ojciec Rafał wstawał o 3.45; od 4.00 do 5.00 odprawiał rozmyślanie w chórze zakonnym; o 5.00 odmawiał prymę i tercję, potem spowiadał do Mszy, a po dziękczynieniu ponownie szedł do konfesjonału, w którym często pozostawał do późnych godzin popołudniowych, a niejednokrotnie aż do wieczora”.

Czytaj całość —> wiara.pl: Szymon Babuchowski: Na tropach ciszy – św. Rafał Kalinowski


Modlitwa do Niepokalanej odmawiana przez św. ojca Rafała Kalinowskiego

*
O błogosławiona Panno Niepokalana,
ozdobo i światłości góry Karmel,
która okiem szczególnej dobroci patrzysz na każdego,
który twą świętą odziany jest szatą,
spojrzyj i na mnie łaskawie
i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki.

Wspomóż mą słabość swoją potęgą,
oświeć swą mądrością ciemności mojego serca,
pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość.
Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami,
aby zawsze była miłą twemu boskiemu synowi i tobie.
Nie odstępuj mnie nigdy w życiu,
pociesz mnie przy śmierci Swoją najwdzięczniejszą obecnością
i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy
jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego,
abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił.

Maryjo, wstaw się u syna dla otrzymania łaski,
o którą z pokorą i zawierzeniem proszę …

Ojcze Nasz,
Zdrowaś Mario,
Chwała Ojcu.


Tekst za —> radioniepokalanow.pl: MODLITWA DO NIEPOKALANEJ odmawiana przez św. O. Rafała Kalinowskiego