Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

19. rocznica ustanowienia Bazyliki w Sanktuarium B...

19. rocznica ustanowienia Bazyliki w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 6 marca 2022

W niedzielę 6 marca 2022 r. Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przeżywała swoje święto – 6 marca 2003 r. listem apostolskim „Cum postremum” Ojca Świętego Jana Pawła II została ona podniesiona do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej. W 19. rocznicę tego wydarzenia ks. bp Jan Zając pobłogosławił tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


W Dekrecie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczącym tytułu Bazyliki Mniejszej Domus Ecclesiae czytamy: „Pośród tych i innych kościołów o różnych nazwach istnieją świątynie o szczególnym znaczeniu liturgicznym i duszpasterskim, które mogą być przez papieża odznaczone tytułem Bazyliki Mniejszej na znak ich szczególnej więzi z Kościołem Rzymskim i z osobą Następcy św. Piotra”.

Nasza świątynia jest szczególnie związana ze św. Janem Pawłem II. To on ją konsekrował i zawierzył w niej świat Bożemu Miłosierdziu. 17 sierpnia 2002 roku mówił: „Jestem bowiem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, by ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej – źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy – wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata”przypomina ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. – Tytuł Bazyliki Mniejszej to wyróżnienie świątyni i znak łączności ze Stolicą Apostolską. To także możliwość uzyskiwania odpustów w pięciu wyznaczonych dniach w ciągu roku oraz raz w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych. Jednym z tych dni jest właśnie rocznica nadania tytułu Bazyliki – dodaje.

W Liście Apostolskim „Cum postremum” Jan Paweł II napisał:

„Na wieczną rzeczy pamiątkę. Kiedy odbywaliśmy Naszą ostatnią podróż apostolską do umiłowanego narodu polskiego, wówczas w mieście Krakowie z duchową radością i dziękczynieniem dnia 17 sierpnia 2002 roku konsekrowaliśmy Bogu Sanktuarium wzniesione na cześć Bożego Miłosierdzia, to jest w miejscu przebywania świętej Faustyny Kowalskiej. W końcu wobec nalegań Czcigodnego Brata Naszego Franciszka, Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynała, Macharskiego, Arcybiskupa Krakowskiego, całkowicie zatroskanego o propagowanie kultu Bożego Miłosierdzia, pełnią Naszej Apostolskiej władzy, za radą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, postanawiamy, aby Sanktuarium poświęcone Bogu na cześć Bożego Miłosierdzia w mieście Krakowie zostało podniesione do tytułu Bazyliki Mniejszej, z równoczesnym przyznaniem wszystkich praw i przywilejów, które prawnie przysługują świątyniom noszącym tę nazwę, według Dekretu De titulo Basilicae Minoris wydanego dnia 9 listopada 1989 roku. Wyrażamy życzenie, aby ten Nasz Dekret przyczynił się do rozpowszechnienia kultu Bożego Miłosierdzia zarówno w Archidiecezji Krakowskiej, jak i na całym świecie, a także aby przyczynił się do duchowego postępu wszystkich wiernych. (…)

Dane w Rzymie, u świętego Piotra, pod pierścieniem Rybaka, dnia 6 marca 2003 roku, w dwudziestym piątym roku Naszego Pontyfikatu. Jan Paweł II, Papież”.

Info i foto za —> Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Na wieczną rzeczy pamiątkę


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja