Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

18 października – Święto św. Łukasza Ewangel...

18 października – Święto św. Łukasza Ewangelisty

W dniu 18 października Kościół powszechny obchodzi liturgiczne święto św. Łukasza, Ewangelisty.

Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej. Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, stał się towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła.

Zobacz więcej —> o świętym Łukaszu

Wideo —> TV Misericordia.pl: Skarby Kościoła 18 października | Św. Łukasz Ewangelista

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 18 października 2023


“Imię Łukasza w brzmieniu podawanym przez Biblię – Loukas – poza Biblią nie pojawia się wcale. Jest to niewątpliwie skrót, ale nie ma pewności, od jakiego imienia greckiego. Zdaniem jednych imię Lukas należy utożsamiać z greckim Lukios. Człowiek o takim imieniu jest wspomniany w dziejach Apostolskich (13, 1) jako prorok i nauczyciel z Cyreny. Miałby to być ten sam Łukasz, któremu przypisuje się autorstwo trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. Jednakże brak poważniejszych racji zarówno terminologicznych, jak i merytorycznych, które by uzasadniały słuszność tego przypuszczenia.”

Czytaj całość —> Bp Kazimierz Romaniuk – Niedziela.pl: „Łukasz, umiłowany lekarz” (Kol 4, 14)


W odróżnieniu od pozostałych Ewangelistów, Łukasz nie znał osobiście Jezusa, nie był naocznym świadkiem wydarzeń, które opisał w swej Ewangelii. Podkreślił to bardzo mocno już we wstępie do niej. Natomiast w wielu zdarzeniach opisanych w Dziejach Apostolskich brał udział osobiście, jako towarzysz św. Pawła Apostoła podczas jego podróży. Dał to wyraźnie do zrozumienia, podkreślając swoje współuczestnictwo i używając formy “my” (np. Dz 16,11.16).

Czytaj całość —> wiara.pl: Święty Łukasz Ewangelista


Posłuchaj Ewangelii według św. Łukasza w opracowaniu Maskacjusz TV:

Wideo —> Maskacjusz TV: Ewangelia św. Łukasza


Abp Henryk Muszyński:

“Szczególnym piewcą Bożego miłosierdzia jest św. Łukasz.

To właśnie on ocalił przed zapomnieniem najpiękniejsze karty miłosierdzia w życiu Jezusa: przypowieść o miłosiernym Ojcu (Łk 15, 11-32), litość względem wdowy z Nain (Łk 7, 11-17), przebaczenie jawnogrzesznicy w czasie uczty w Betanii (Łk 7, 36-50), a także opowiadanie o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19-81) i o miłosiernym samarytaninie (Łk 10, 30-36). Jest to zawsze miłosierdzie okazywane konkretnym ludziom. Bóg kocha i przebacza każdemu indywidualnie…”

Zobacz więcej —> Pokochać Boga miłością ludzką


Modlitwa do św. Łukasza Patrona Służby Zdrowia

Święty Łukaszu,
zanim stałeś się uczniem Chrystusa
i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem.

Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga
błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich tych,
których powołałeś do służby leczenia chorych i zapobiegania chorobom i bólowi
oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.

Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami,
których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje,
byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali,
aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością,
dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa.

Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością
budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!

Za —> Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej: Modlitwy


Obejrzyj ‘Rozmowy niedokończone’ pt. Święty Łukasz – historyk Jezusa i Kościoła apostolskiego…

Wideo —> Radio Maryja/Telewizja Trwam (2016): Rozmowy niedokończone: Święty Łukasz – historyk Jezusa i Kościoła apostolskiego cz.I