Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

16 października – Wspomnienie św. Jadwigi Śl...

16 października – Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

W dniu 16 października Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.

Jadwiga urodziła się w Bawarii około roku 1174. W trzynastym roku życia poślubiła księcia Henryka Brodatego, z którym miała siedmioro dzieci. Otaczała troską ubogich i chorych, dla których fundowała szpitale. Po śmierci męża schroniła się do klasztoru w Trzebnicy i tam zmarła 15 października 1243 roku.

Czytaj więcej o św. Jadwidze —> na brewiarz.pl i na wiara.pl

Wideo↑ —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 16 października | Św. Jadwiga Śląska

Chociaż żyła w średniowieczu wywarła ogromy wpływ na losy Europy po współczesne czasy. Mądra władczyni i troskliwa matka swojego ludu św. Jadwiga Śląska jest patronką 16 października, dnia w którym Kościół otrzymał nowego papieża, Polaka kard. Karola Wojtyłę – św. Jana Pawła II.

Zobacz też —> Kard. Karol Wojtyła papieżem – Tak było 16 października 1978 – Świadkowie


“… Jej postać została dziś nieco przesłonięta przez imienniczkę – św. Jadwigę Królową. Tymczasem księżna śląska Jadwiga przez całe wieki była jedną z najpopularniejszych świętych nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale w całej Europie. W jej ukochanej Trzebnicy w dawnym kościele opackim podziw budzi bodaj największy w Europie sarkofag wystawiony kobiecie. Do czasów Jana Pawła II była jedyną kanonizowaną kobietą żyjącą na ziemiach polskich. Już za życia mnich Caesarius pisał o niej: ‘kobieta pod każdym względem czcigodna’…”

Czytaj całość —> wiara.pl: Ks. Tomasz Jaklewicz,  Bosa księżna – św. Jadwiga Śląska


Papież Jan Paweł II o św. Jadwidze Śląskiej:

(fragment homilii wygłoszonej we Wrocławiu w dniu 21 czerwca 1983 roku)

“… W dziejach tych stoi ona jakby postać graniczna, która łączy ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród polski. Łączy na przestrzeni wielu wieków historii, która była trudna i bolesna. Święta Jadwiga wśród wszystkich dziejowych doświadczeń pozostaje przez siedem już stuleci orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania, stosownie do wymagań prawa narodu, międzynarodowej sprawiedliwości i pokoju. Można powiedzieć, że to również za jej wstawiennictwem Stolica Apostolska mogła dokonać kościelnej normalizacji na tych ziemiach, które po drugiej wojnie światowej po wielu wiekach stały się znowu częścią państwa polskiego, jak za czasów piastowskich. Pamiętamy przecież, że Wrocław jako biskupstwo od roku tysięcznego wchodził w skład metropolii gnieźnieńskiej – i taki stan trwał do roku 1821.

Chciałbym tu oddać głos synowi ziemi śląskiej, a zarazem pierwszemu po drugiej wojnie światowej metropolicie wrocławskiemu. Oto słowa, jakie wypowiedział kardynał Bolesław Kominek:

“Przy samym moście Tumskim we Wrocławiu, wiodącym na Wyspę Piastowską, stoi kuta w kamieniu Jadwiga. Stoi na moście łączącym wschodni i zachodni brzeg Odry. Wszystkim przychodzącym każe na siebie spoglądać i każe im pomyśleć, że wszyscy są braćmi, na którymkolwiek brzegu mieszkają.

Zjednoczeni w tym Chrystusowym braterstwie pozdrawiamy się wzajemnie. Tajemnica Chrystusa na ołtarzu i braterstwo ludzi, na którymkolwiek brzegu mieszkają, zgromadziło nas dzisiaj w imię Pańskie.

Prosimy naszą patronkę śląską, by u Trójcy Przenajświętszej wyjednała pokój, zgodę i braterstwo w ludzkiej rodzinie społeczności i narodów” (Trzebnica, 15 X 1967 r.).

Ta idea wzajemnego zrozumienia i pojednania (Versöhnung), jak wiadomo, miała wielu wyrazicieli i po stronie niemieckiej.

Wyrazem tego są też wielokrotne wzajemne odwiedziny przedstawicieli Episkopatu polskiego i niemieckiego. Sam brałem udział w takich odwiedzinach wspólnie z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, a było to na kilka tygodni przed wyborem na Stolicę Piotrową….”

Czytaj całość —> św. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św., Wrocław, 21 czerwca 1983


Obejrzyj: Kalendarz Historyczny TV Republika: 27 marca – Jadwiga Śląska – Księżna, co boso chadzała – pierwsza polska święta

Wideo —> TV Republika: KALENDARZ HISTORYCZNY 27.III JADWIGA ŚLĄSKA – KSIĘŻNA, CO BOSO CHADZAŁA – PIERWSZA POLSKA ŚWIĘTA


“… Zajmowała się chorymi i wspierała biednych. Jednak jej wysiłki zdecydowanie przekraczały to, co dziś nazywamy działalnością charytatywną. Była to raczej przemyślana polityka społeczna. Nie tylko przy trzebnickim klasztorze leczono chorych. Jak wynika z zachowanych zapisków, Jadwiga odegrała ogromną rolę przy zakładaniu szpitala Świętego Ducha we Wrocławiu. Był to pierwszy tego typu ośrodek w jej księstwie. Stałą opiekę nad chorymi powierzyła augustianom.

W sposób szczególny poświęciła się innej fundacji – szpitalowi trędowatych kobiet w Środzie. Powstały w roku 1230 szpital został powierzony siostrom szpitalnym.

Angażowała również do swej akcji miłosierdzia obecne na polskiej ziemi rycerskie zakony szpitalne. Między innymi wyprosiła u swego męża nadanie krzyżowcom wielkiej posiadłości w Oleśnicy Małej.

Założyła nawet wędrowny szpital (…) Medycy docierali do najbardziej zagubionych w puszczy miejscowości, udzielając pomocy wszystkim potrzebującym.

Jej inicjatywą było również założenie we Wrocławiu hospicjum, przeznaczonego przede wszystkim dla podróżujących duchownych. Zakładała także kuchnie polowe dla biednych, utrzymywała na swoim dworze trzynaście kalekich osób (ta symboliczna liczba miała przypominać Jezusa i Dwunastu Apostołów), spotkanych podczas objazdu księstwa…”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Ks. Artur Stopka, Święta z butami na sznurku

Copyright © by Gość Niedzielny (28/2000)


Marcin Styczeń – Księżna Jadwiga

Nagranie z koncertu w ramach Charytatywnego Balu Karnawałowego na rzecz ratowania Klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Wideo —> Marcin Styczeń / YouTube: Marcin Styczeń – Księżna Jadwiga