Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

100. rocznica stygmatyzacji św. Ojca Pio – 2...

100. rocznica stygmatyzacji św. Ojca Pio – 20 września 2018

W dniu 20 września 2018 roku przypada 100. rocznica stygmatyzacji Świętego Ojca Pio. Przez 50 lat nosił On na swoim ciele otwarte rany – symbol zjednoczenia
z Chrystusem ukrzyżowanym.

Początkowo nie chciał on opowiadać nikomu o tym wydarzeniu, gdyż dla niego samego było ono wielką tajemnicą, przed którą stawał z lękiem i niepewnością. Dopiero po usilnych żądaniach kierownika duchowego, przesłał mu 22 października 1918 roku wzruszającą, a zarazem dokładną relację z tego, co się w nim dokonało:

Było to rankiem 20-go poprzedniego miesiąca w chórze po odprawieniu Mszy świętej. Podczas gdy to wszystko się dokonywało ujrzałem przed sobą tajemniczą osobę, podobną do tej widzianej wieczorem 5-go sierpnia, ale różniącą się tym tylko, że miała ręce, nogi i bok ociekające krwią. Jej widok mnie przeraził; nie potrafię opisać ci, co odczuwałem w tym momencie.

Czułem, że umieram i pewnie umarłbym, gdyby nie Pan, który podtrzymał moje serce, które wyrywało mi się z piersi. Widzenie osoby odeszło, a ja zobaczyłem, że ręce, nogi i bok były przebite i ociekające krwią. Wyobraź sobie mękę, której doświadczyłem wtedy i wciąż doświadczam prawie każdego dnia. Rana serca nieustannie toczy krew, szczególnie od czwartku wieczorem aż do soboty. Ojcze mój, ja umieram z bólu przez mękę i następującego po niej zamieszania, którego doświadczam w głębi duszy.

Na temat teologicznego znaczenia stygmatów w życiu kapłana z Gargano, a szczególnie ich zniknięcia, wysunięto wiele przypuszczeń i teorii. Dla nas jednak najistotniejsze jest to, iż stygmaty św. Ojca Pio mają bezpośredni związek z Eucharystią. Mistyk z Gargano otrzymał je tuż po zakończeniu Najświętszej Ofiary – podczas dziękczynienia. Znaki te, upodabniając św. Ojca Pio do jego ukochanego Zbawiciela, są wymownym dowodem miłości, jaką ten kapucyński zakonnik żywił do Chrystusa Ukrzyżowanego, z którym jednoczył się mistycznie podczas sprawowania Najświętszej Ofiary.


Warto przypomnieć, że w obecnym roku przeżywamy Jubileusz 100-lecia od stygmatyzacji Świętego Ojca Pio oraz 50-lecia Jego przejścia do domu Ojca. Ten piękny Jubileusz obchodzony jest na całym świecie. Krakowska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów jest głównym organizatorem wydarzeń w naszej Ojczyźnie skierowanych zarówno do czcicieli świętego Stygmatyka, jak i do ludzi pragnących poznać jego sylwetkę.

Szczególnym wyrazem tej troski o naszych bliskich zmarłych będzie akcja duszpasterska „Z Maryją i Ojcem Pio CZYŚCIMY CZYŚCIEC”, która rozpocznie się w najbliższą sobotę 22 września o godzinie 21.37, a zakończy się 23 września również o godzinie 21.37.

CZYSZCZENIE CZYŚĆCA rozpocznie się od nocnego czuwania w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, które za pośrednictwem transmisji na żywo umożliwi wszystkim wiernym w Polsce i na świecie dołączenie do wspólnej modlitwy, dokładnie w 50 rocznicę przejścia św. Ojca Pio do domu Ojca.

Św. Jan Paweł II w pierwszych dniach Stanu Wojennego jako znak solidarności z Polakami symbolicznie zapalił świecę w oknie apartamentu papieskiego, która była widoczna z placu św. Piotra.

Wszystkie te osoby, które dołączą modlitewnie do Czuwania w swoich domach, proszone są o zapalnie symbolicznej świecy w oknach domów, jako znak modlitewnej pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym.

Następnie przez cały dzień 23 września aż do godz.21.37 wierni uczestniczący w niedzielnej Mszy świętej po jej zakończeniu, będą zachęcani do odmówienia co najmniej jedną dziesiątkę Różańca w intencji swoich bliskich w czyśćcu cierpiących.

W stulecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, Bracia Mniejsi Kapucyni zachęcają również aby na spotkaniach rodzinnych, wszelkich grup duszpasterskich, wspólnot odmówić dowolne modlitwy w intencji osób w czyśćcu cierpiących. Szczególnie otoczenie modlitewną troską wymagane jest dla zmarłych z Sandarmochu, Wysp Sołowieckich, Workuty, Wołynia, Piaśnicy i innych zapomnianych obecnie miejsc.

W CZYSZCZENIU CZYŚĆCA swój aktywny udział zadeklarowało ponad 370 Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce, ponad 2000 oddziałów diecezjalnych Akcji Katolickiej w Polsce, NSZZ Solidarność, Rycerze Kolumba w Polsce, reprezentująca ruchy pro-life Fundacja Małych Stópek, Różaniec Kibiców i Pielgrzymka Kibiców na czele z ks. Jarosławem Wąsowiczem SDB a także Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspierające na świecie ponad 2000 polskich misjonarzy – zakonników, sióstr zakonnych, księży diecezjalnych oraz misjonarzy świeckich.

Więcej informacji na temat CZYSZCZENIA CZYŚĆCA można znaleźć na znaleźć na stronie internetowej www.czyscimyczysciec.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych.

Św. Ojciec Pio nie marnował swojego cierpienia wynikającego z otrzymania stygmatów. Każdego dnia chętnie ofiarował je za dusze w czyśćcu cierpiące.

Święty Stygmatyk jest dla wszystkich ludzi dobrej woli przykładem i ogromną inspiracją, w jaki sposób każdy z nas, przez wstawiennictwo Maryi, może ofiarować swoje cierpienie oraz krzyż i trudy dnia codziennego, wypraszać u dobrego Pana Boga miłosierdzie dla cierpiących dusz w czyśćcu.

Każdego dnia ratujmy dusze w czyśćcu cierpiące!

Info za —> Biuro Prasowe Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej / www.czyscimyczysciec.pl