Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

1 października – Wspomnienie św. Teresy od D...

1 października – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W dniu 1 października Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.

Teresa Martin  – św. Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską (dla odróżnienia od św. Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo Teresą z Lisieux, urodziła się w Alencon w Normandii w nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii Martin (oboje beatyfikowani przez papieża Benedykta XVI w 2008 r. zaś kanonizowani przez papieża Franciszka w 2015 roku.) Gdy miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki zakonne. Złożyła swoje życie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła 30 września 1897 roku.

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 1 października | Św. Teresa od Dzieciątka Jezus


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!

Pius XI beatyfikował ją w 1923 r., a już w dwa lata później – kanonizował. W 1927 r. ogłosił ją, obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich. W roku 1944 Pius XII ustanowił św. Teresę drugą, obok św. Joanny d’Arc, patronką Francji. W 1997 r., w 100. rocznicę śmierci św. Teresy, papież św. Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła – razem z Teresą z Avili i Katarzyną ze Sieny. Św. Teresa z Lisieux jest patronką zakonów: karmelitanek, teresek, terezjanek; archidiecezji łódzkiej.

Zobacz więcej o św. Teresie —> na brewiarz.pl

Zobacz też —> List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego – Październik 2019 roku


Papież Jan Paweł II o św. Teresie z Lisieux (1997):

“Pośród maluczkich, którym w sposób wyjątkowy i szczególny zostały objawione tajemnice Królestwa, jaśnieje postać Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, profeski Zakonu Karmelitów Bosych. W tym roku obchodzimy stulecie jej odejścia do niebieskiej ojczyzny.

W swoim życiu Teresa odkryła «nowe światła, ukryte i tajemnicze znaczenia» (Ms A 83v) i otrzymała od Nauczyciela ową «naukę miłości», którą później w tak niezwykle oryginalny sposób wyraziła w swoich pismach (por. Ms B 1r). Nauka ta jest wyrazistym świadectwem jej poznania tajemnicy Królestwa oraz jej osobistego doświadczenia łaski. Można ją uznać za szczególny charyzmat ewangelicznej mądrości, którą Teresa, podobnie jak wielu innych świętych i nauczycieli wiary, zaczerpnęła z modlitwy (por. Ms C 36r).”

Czytaj całość —> Życie Zakonne: 1997.10.19 – Watykan – LIST APOSTOLSKI DIVINI AMORIS SCIENTIA wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła PowszechnegoŚwięta Teresa od Dzieciątka Jezus jawi się jako posłaniec Boga powtarzający słowa Jana Ewangelisty: „Bóg jest Miłością” (1 J 4,8), co stanowi syntezę głoszonej Ewangelii.

W trosce o zbawienie dusz – jako doktor Kościoła – niesie przesłanie o miłości miłosiernej Boga względem wszystkich ludzi. Głosi, że Bóg jest Miłością, że każda osoba ludzka jest przez Boga miłowana do granic miłosierdzia, że każdy człowiek powinien Boga przyjąć, miłować, zaufać Mu i zawierzyć siebie Jego miłosierdziu.

Czytaj całość —> Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce : Święta Teresa z Lisieux, patronka misji i doktor Kościoła świętego


Św. Teresa z Lisieux i Eucharystia

“Więc żyć miłością jest to – Królu chwały –
Żyć Twoim życiem – wesele przeczyste!
Jak Ty ukryty żyjesz w hostii białej,
Tak ja się ukryć chcę z Tobą, o Chryste!
Dwom miłośnikom samotności trzeba –
Spojrzenie Twoje całą mą radością,
W nim tu na ziemi mam już przedsmak nieba,
Żyję miłością!”

– św. Teresa od Dzieciątka Jezus, ŻYĆ MIŁOŚCIĄ

Wideo —> Karmelici Bosi Prowincja Krakowska: Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Eucharystia


Akt ofiarowania dnia św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego na chwałę Najświętszego Serca Jezusa. Pragnę uświęcić uderzenia mego serca, moje myśli i najzwyklejsze uczynki, łącząc je z nieskończonymi Jego zasługami, winy zaś moje chcę naprawić, wrzucając je w ognisko Jego Miłości Miłosiernej.

O mój Boże! Proszę Cię dla siebie i dla wszystkich mi drogich o łaskę doskonałego spełnienia Twojej świętej woli i przyjmowania dla Twej miłości wszystkich radości i cierpień życia doczesnego, abyśmy mogli złączyć się kiedyś w Niebie na całą wieczność.

Amen.

Za —> www.ocdswaw.org: Akt ofiarowania dnia św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja