• All
 • Aktualności
 • Apostołowie Miłosierdzia
 • Bądź Misericors
 • Bez kategorii
 • Biblioteka Miłosierdzia
 • Coach miłosierdzia
 • Dziedzictwo miłosierdzia
 • Fundacja
 • Ks. Marek Chrzanowski FDP
 • Kult Miłosierdzia Bożego
 • Log in Love
 • Ludzie Miłosierdzia
 • Mapy
 • MercyLife
 • Rok Miłosierdzia
 • Świadectwa
 • Varia

V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum” – 17 czerwca 2017

17 czerw­ca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywało się V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyli w nim członkowie „Faustinum” z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­ęło­ się uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej  prze­wod­ni­czył metropolita krakowski abp Marek Jędra­szew­ski. - Nie traćmy odwagi, by w...

Read MoreRead More
Benedykt XVI

Rocznica wizyty Benedykta XVI w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 27 maja

27 maja br. przypada 11. rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ojciec Święty modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, w kaplicy Wieczystej Adoracji, a w bazylice spotkał się z chorymi, którzy –...

Read MoreRead More
Figurka św. Faustyny Kowalskiej z relikwiami Świętej

Abp Jędraszewski podarował Franciszkowi figurkę św. Faustyny z relikwiami

[embed]https://twitter.com/ArchKrakowska/status/829776486739623942[/embed] Abp Marek Jędraszewski podarował papieżowi Franciszkowi figurkę św. Siostry Faustyny z jej relikwiami. To gest wdzięczności dla Ojca Świętego za nominację na urząd Metropolity Krakowskiego. Do spotkania z Papieżem doszło 9 lutego w Rzymie, w związku z zebraniem plenarnym Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, w którym...

Read MoreRead More