Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

W nowym roku pamiętajmy o Kościele Cierpiącym! ...

W nowym roku pamiętajmy o Kościele Cierpiącym! – Ks. prof. Waldemar Cisło z PKWP

Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca, by w nowym roku towarzyszyć prześladowanym i cierpiącym chrześcijanom poprzez regularną modlitwę. – Obraz Pana, który stał się bezbronnym Dziecięciem, to wołanie, by odrzucić wszelką przemoc, a ścieżki śmierci zastąpić drogą pokoju” – mówi ks. prof. Waldemar Cisło.

Zobacz też —> pkwp.org: Módlmy się o pokój

Przed Światowym Dniem Pokoju do Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie dotarły modlitwy z dziesięciu krajów, jakie cierpią na skutek wojen i konfliktów, m.in. z Ziemi Świętej, Ukrainy, Birmy, Sudanu, Kamerunu i Indii. Modlitwy spisali misjonarze, siostry zakonne i księża, czyli ci, którzy na miejscu pracują wśród potrzebujących.

W Gazie, razem z grupą około 600 chrześcijan, Boże Narodzenie spędziła siostra Nabila Saleh. Katolicka parafia, gdzie przebywają potrzebujący, otrzymała w Wigilię żywność i leki, a pomoc została zrzucona z helikoptera wysłanego przez króla Jordanii. Trzy dni wcześniej nieznane osoby przywiozły pod kościół paliwo do generatorów.

„Modlę się, aby ustał hałas. (…) Modlę się za wszystkie dzieci zabite podczas tej wojny, za tych wszystkich, którzy zginęli na ulicach bez pomocy, za wszystkich mieszkańców Gazy, którzy zostali przesiedleni i nie posiadają nic” – napisała siostra Nabila. W swojej modlitwie prosiła Boga, by Jego narodzenie było źródłem pokoju.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk przekazał modlitwę, w której przypomniał o osobach, jakie na co dzień są zmuszone do życia bez elektryczności i ogrzewania.

„Panie Jezu, zniszcz plany wojenne, rozprosz nienawiść, umocnij nadzieję, pojednaj wszystkie serca, połącz w Sobie wszystkie narody, otaczaj opieką ubogich i zrozpaczonych, pociesz cierpiących, przyjmij tych, którzy zginęli na skutek przemocy” – napisał.

Z Sudanu, gdzie w ubiegłym roku powróciła wojna domowa, do PKWP dotarły słowa jednego z misjonarzy, który opiekuje się uchodźcami.

„Mocą Twojej krwi przelanej na Krzyżu dotknij wszystkie strony konfliktu swoją potężną miłością, źródłem pojednania. Niech walczące grupy się pojednają i wynegocjują długie zawieszenie broni, a następnie prawdziwy pokój w Sudanie! Niech krzyki trwogi i rozpaczy biednych, chorych i cierpiących dotrą do Ciebie, Jezu, Królu Pokoju! Rozlej swój cenny dar pokoju na Sudan!” – modli się ks. Jacob Thelekkadan.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca wiernych, by towarzyszyli misjonarzom, siostrom zakonnym, księżom, a także cierpiącym i potrzebujących w ich modlitwie o pokój.

Ks. prof. Waldemar Cisło zauważa, że „przyglądamy się dziś światu, który jest daleko od tego, co Bóg chciał mu przynieść”. „Pokój jest darem, jakiego pragnie dla nas Pan” – wyjaśnia. Przywołuje fragment z Księgi Izajasza, w którym Chrystus został nazwany Księciem Pokoju. „To fragment, jaki mówi o przyjściu Boga. Obraz Pana, który stał się bezbronnym Dziecięciem, to wołanie, by odrzucić wszelką przemoc, a ścieżki śmierci zastąpić drogą pokoju, którą pójdziemy wszyscy, bez wyjątku” – zaznacza wykładowca UKSW.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie co roku organizuje kampanię pod hasłem „Milion dzieci modli się na różańcu”, by zgromadzić najmłodszych z całego świata na wspólnej modlitwie w intencji pokoju. Codziennie pracownicy polskiej sekcji przerywają pracę, by o godz. 12.00 w kaplicy wspólnie towarzyszyć prześladowanym i cierpiącym poprzez Anioł Pański. Regionalne biura Stowarzyszenia zapraszają na comiesięczną Mszę św. za chrześcijan z krajów, gdzie naruszana jest wolność religijna. W Krakowie najbliższa Eucharystia odbędzie się 17 stycznia 2024 r. w Sanktuarium św. Józefa (godz. 18:30).

„Pokój jest darem, najbardziej oczekiwanym w Ziemi Świętej, Syrii, na Ukrainie i w Afryce. Dlatego módlmy się w tej intencji przez cały rok” – mówi ks. prof. Cisło. Przywołuje historię misjonarza, który przez 12 miesięcy był więziony przez terrorystów powiązanych z Al-Kaidą. Został uwolniony w Uroczystość Chrystusa Króla, jednak dopiero teraz światło dzienne ujrzało jego świadectwo. „I wyłania się w z niego wręcz pewność, że uwolnienie zawdzięcza modlitwie” – zaznacza ks. prof. Cisło.

„Łatwo przychodzi nam bagatelizować jej siłę, ale nie ma przypadku w tym, że wszędzie, gdzie jesteśmy z pomocą, pierwszą prośbą, jaka pada, staje się modlitwa o pokój” – wyjaśnia wykładowca UKSW.

Ks. prof. Cisło przekazał Darczyńcom PKWP noworoczne życzenia. „Pokój jest bardzo kruchy. Potrzebujemy go wszyscy, dlatego życzę pokoju w Waszych sercach, w relacjach z najbliższymi i miejscach pracy” – podkreślił.

Info i foto na podstawie —> Biuro Prasowe PKWP Polska: Ks. prof. Cisło: w nowym roku pamiętajmy o Kościele Cierpiącym