Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Uroczystości pogrzebowe prof. Marii Celiny Dzielsk...

Uroczystości pogrzebowe prof. Marii Celiny Dzielskiej – Kraków, 6 sierpnia 2018

– Gromadzi nas tutaj chrześcijańska modlitwa za śp. Panią Profesor Marię Celinę Dzielską, której ziemski etap życia zakończył się – mówił abp Marek Jędraszewski 6 sierpnia 2018 r. w kościele ss. Norbertanek na krakowskim Salwatorze, gdzie sprawował pogrzebową Mszę św. w intencji zmarłej.

Profesor Maria Dzielska zmarła 30 lipca 2018 r. Była historykiem, filologiem klasycznym, profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumaczem, znawcą historii późnoantycznego Rzymu i wczesnego Bizancjum. W latach 80. ubiegłego wieku, u boku swojego męża Mirosława Dzielskiego, zaangażowała się w działalność opozycyjną. Została pośmiertnie odznaczona Orderem Orła Białego.

Msza św. pogrzebowa śp. prof. Marii Dzielskiej | Abp Marek Jędraszewski | 6.08.2018

W słowie podczas uroczystości Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że dzisiejsza Uroczystość Przemienienia Pańskiego, kieruje myśli wszystkich wierzących w kierunku góry Tabor. Znajduje się na niej bazylika, której sufit zdobią mozaiki obrazujące cztery biblijne przemiany: narodzenie Jezusa, aniołów, trzymających kielich z winem i chleb, moment ukrzyżowania i śmierci Chrystusa oraz pusty grób, symbolizujący Jego zmartwychwstanie.

– Chcemy na życie Pani Profesor spojrzeć w świetle tajemnicy Przemienienia Pańskiego. Brała ona udział w owych przemienieniach, jakie przedstawione są w bazylice na górze Tabor.

Metropolita krakowski podkreślił, że śp. profesor Dzielska, przez chrzest, była dzieckiem Boga, mając tym samym udział w tajemnicy Jego wcielenia. Dodał, że karmiła się pokarmem eucharystycznym, który jest chlebem dającym życie wieczne, a urna z jej prochami to zapowiedź przemiany do nowego życia i nadzieja na zmartwychwstanie.

Msza św. pogrzebowa śp. prof. Marii Dzielskiej | Abp Marek Jędraszewski | 6.08.2018

Pogrzebową homilię wygłosił ks. Krzysztof Kościelniak, który zaakcentował trzy wymiary życia śp. prof. Dzielskiej: chrześcijaństwo, naukę i patriotyzm. Zaznaczył, że wiara była dla niej fundamentalną wartością, a działalność naukową realizowała z prawdziwą pasją i powołaniem. Zauważył również, że głębokie umiłowanie Ojczyzny wyniosła z domu – była spokrewniona z generałem Hallerem.

– „Non omnis moriar” – ta dobrze znana myśl Horacego dotyczy wszystkich, którzy pracują dla innych. Dziś odczuwamy jej brak, ale nie pustkę – mówił w homilii.

Na zakończenie Mszy św. zabrał głos syn prof. Dzielskiej, który podziękował przybyłym za uczczenie pamięci zmarłej. Wspomniał, że miała wiele zainteresowań i każdy znał ją z innej strony. Potrafiła łączyć polityczny i obywatelski świat.

Prezydent Rzeczypospolitej, Andrzej Duda, podkreślił, że prof. Dzielska jest i będzie najbardziej znanym i cytowanym polskim historykiem na świecie.

– Uczyniła wielkie zasługi dla Rzeczypospolitej i dla rozsławiania polskiej nauki.

Prezes PiS-u, Jarosław Kaczyński, dziękował śp. prof. Dzielskiej za jej ogromny wkład w rozwój polskiej kultury oraz odwagę w dążeniu do pełnej wolności.

– Służyła Polsce, bo była polską patriotką (…) Wiedziała, że Polskę trzeba naprawiać.

Zobacz —> FOTORELACJĘ Z UROCZYSTOŚCI

Info za / multimedia —> Archidiecezja Krakowska: W Krakowie pożegnano profesor Marię Celinę Dzielską

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska