Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti Ordyna...

Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti Ordynariatu Polowego WP – 13 stycznia 2024

Trzy lotnicze bazy wojskowe, 10 Pułk Samochodowy, Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz siostry Pallotynki to tegoroczni laureaci przyznawanych przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego wyróżnień Benemerenti. W sobotę, 13 stycznia 2024 r., w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbył się koncert kolęd i pieśni noworocznych połączony z wręczeniem nagród. Gościem specjalnym koncertu była Halina Frąckowiak.

Wideo —> Ordynariat Polowy: BENEMERENTI 2024
(Początek koncertu Haliny Frąckowiak od 1:27:05 nagrania)

Za pełną poświęcenia realizację zadań z zakresu ratownictwa lotniczego w Polsce i poza granicami Ojczyzny, szczególnie za „Akcję Serce” wyróżnienie Benemerenti przyznano 8. Krakowskiej Bazie Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego (8BLTr.), 33. Powidzkiej Bazie Lotnictwa Transportowego (33BLTr.) oraz 43. Oksywskiej Bazie Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. Edwarda Stanisława Szystowskiego (43 BLotM). Statuetki odebrali dowódcy baz: płk pil. mgr inż. Sławomir Byliniak (8BLTr.), płk pil. Arkadiusz Golonka (33BLTr.) i kmdr pil. Waldemar Orliński (43 BLotM). Nagrodzie Benemerenti towarzyszyło wręczenie medali Milito pro Christo, które otrzymali dowódcy oraz żołnierze służący w bazach.

– Dla 8. Krakowskiej Bazy Lotnictwa Transportowego to bardzo duże wyróżnienie (…) za te wszystkie lata trudu i poświęcenia, tej naszej powinności, którą realizujemy na rzecz ratowania życia ludzkiego – podkreślił płk pil. Sławomir Byliniak. Zaznaczył, że odkąd prowadzone są statystyki – od 1998 r. – krakowscy lotnicy wojskowi wykonali 546 lotów w ramach „Akcji Serce”, polegającej na transporcie organów do przeszczepu. – Nie ma większej wartości, jak komuś podarować życie – podsumował służbę żołnierzy dowódca.

Płk pil. Arkadiusz Golonka podkreślił, że dla niego jako dowódcy i całej bazy otrzymanie Benemerenti jest jednym z największych dotychczas otrzymanych wyróżnień. – O tyle jest ważne, że to uznanie przez społeczeństwo. Każda nasza służba to poświęcenie dla społeczeństwa – podkreślił. Przypomniał, że baza prowadzi działania humanitarne w Nepalu, ewakuacja z Afganistanu w 2018–2019 r., ostatnich latach działania w Turcji i na Ukrainie czy niedawne ewakuacje z ogarniętego działaniami zbrojnymi Izraela. Zaznaczył, że świętowanie jest możliwe dzięki ofiarnej służbie żołnierzy i pracy pracowników 33. Powidzkiej Bazie Lotnictwa Transportowego.

Dowódca 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego zaznaczył, że choć nie może pochwalić się osiągnięciami w ramach „Akcji Serce” w skali podobnej, co poprzednicy, to jednak kilkanaście wykonanych lotów wymagało pracy i zaangażowania żołnierzy służących w tej niewielkiej bazie. Podkreślił, że jego podkomendni są odpowiedzialni także za akcje ratownicze nad morzem. – Bardzo ciężko pracujemy. Dziękujemy, że zostało to zauważone przez przyznanie nam tej wspaniałej nagrody – zakończył kmdr pil. Waldemar Orliński.

Laureatem Benemerenti został także 10. Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego, który doceniono za zabezpieczanie duszpasterstwa wojskowego w zakresie transportu i komunikacji, wieloletnią realizację zadań logistycznych służących Ordynariatowi Polowemu i profesjonalną pomoc w organizowaniu duszpasterskich inicjatyw.

Nagrodę odebrał dowódca pułku płk Wojciech Choiński, który zaznaczył, że do zadań 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego należy zabezpieczanie potrzeb transportowych m.in. Ordynariatu Polowego. – Rocznie pokonujemy prawie 7 mln km. W drodze spędzamy kilkadziesiąt tysięcy godzin. Dziś wiem na pewno, że warto było pokonać każdy kilometr, pokonać trud czasem nieprzespanych godzin, aby otrzymać tak zaszczytne wyróżnienie – podkreślił. Podziękował za wyróżnienie ich jednostki biskupowi polowemu. Wraz z dowódcą medale Milito pro Christo otrzymało pięciu żołnierzy jednostki.

Kolejną instytucją nagrodzoną wyróżnieniem Benemerenti została Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Statuetkę odebrali mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, prezes Zarządu Rady Fundacji i nadinp. w st. spocz. Władysław Padło, przewodniczący Rady Fundacji. Ponieważ prezes i przewodniczący Fundacji byli wcześniej odznaczeni medalami Milito pro Christo, odznaczenia otrzymali jedynie funkcjonariusze i pracownicy związani z Fundacją.

Zabierając głos prezes Fundacji Irena Zając podkreśliła, jak wielkim wyróżnieniem jest dla Fundacji odznaczenie Benemerenti. Zaznaczyła, jak ważna dla działania Fundacji jest praca pracowników i zaangażowanie wolontariuszy. Prezes Fundacji przedstawiła, z jakimi problemami mierzą się podopieczne Fundacji, w tym: samotnym wychowaniem dzieci, stratą, żałobą czy problemami finansowymi. Zwróciła uwagę, że w katedrze polowej obecne są przedstawicielki podopiecznych Fundacji, dla których to wyróżnienie jest ważnym docenieniem działalności instytucji.

W dwudziestolecie posługi sióstr Pallotynek w Domu Biskupów Polowych wyróżnienie Benemerenti otrzymało także Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie. Siostry Pallotynki zostały uhonorowane za ofiarną pracę na rzecz Ordynariatu Polowego, budzenie wśród żołnierzy i ich rodzin wrażliwości chrześcijańskiej, a także działania o charakterze patriotycznym i edukacyjnym. W imieniu sióstr Pallotynek wyróżnienie odebrała s. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna Zgromadzenia. Wraz z nią medalami Milito pro Christo odznaczonych zostało pięć sióstr.

– Ordynariat Polowy Wojska Polskiego jest cząstką Kościoła i ma swoje zadania apostolskie. A nasze Zgromadzenie jest powołane do tego, by w szczególny sposób brać udział w apostolskim posłannictwie Kościoła. Dlatego w roku 2004, kiedy biskup polowy WP śp. Tadeusz Płoski zwrócił się do nas z prośbą o posługę apostolską w Ordynariacie Polowym, nie miałyśmy wątpliwości, że Ordynariat Polowy jest miejscem, w którym możemy realizować nasz pallotyński charyzmat –powiedziała s. Iwona Nadziejko SAC. – Mam nadzieję, że poprzez naszą modlitwę, ofiarę i apostolską posługę tutaj, w Ordynariacie Polowym WP my, siostry Pallotynki, wiernie służymy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie – zaznaczyła. Podkreśliła, że darem sióstr ze Zgromadzenia dla Ordynariatu jest codzienna modlitwa, zanoszona w zakonnych kaplicach w intencji Ojczyzny, wszystkich jej służących i za wszystkich Polaków.

Bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, przypomniał postać biskupa polowego Józefa Gawliny. Podkreślił, że kiedy w rodzinnych stronach jego poprzednika obchodzono setną rocznicę jego urodzin zaznaczano, że „służył zwykłym ludziom i dlatego został bohaterem”. – Bardzo podoba mi się taka definicja bohaterstwa – służyć zwykłym ludziom w sposób niezwykły, w sposób nadzwyczajny. Myślę, że to jest wspólny mianownik, który łączy wszystkich tegorocznych laureatów Benemerenti. Wszyscy laureaci służą i służyli zwykłym ludziom w sposób nadzwyczajny i w sposób niezwykły. Dlatego chcieliśmy was właśnie docenić, aby podkreślić tę niezwykłą cechę służby – zwrócił się do wyróżnionych nagrodą.

Biskup polowy zaznaczył, że tegorocznych laureatów można połączyć w dwie grupy. W jednej z nich umieścił 8. Krakowską Bazę Lotnictwa Transportowego, 33. Powidzką Bazę Lotnictwa Transportowego, 43. Oksywską Bazę Lotnictwa Morskiego oraz Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. – Chciałbym zwrócić uwagę na dwie cechy służby, którymi się odznaczacie: bezinteresowność i wrażliwość. Podejmujecie działania w sposób bezinteresowny, z wrażliwością na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza znajdujących się w sytuacjach krytycznych, a czasami nawet graniczących z utratą życia – zaznaczył biskup polowy uzasadniając przyznanie nagród. Podkreślił też, że jego zdaniem pełnione przez odznaczonych zadania na rzecz osób potrzebujących pomocy zasługują na najwyższe uznanie i szczególną promocję.

Drugą parę laureatów według bp. Wiesława Lechowicza tworzy 10. Warszawski Pułk Samochodowy oraz siostry Pallotynki. – Wydaje mi się, że oprócz cechy wspólnej, jaką jest służba, łączy was również pokora i dyspozycyjność. Nie jesteście na pierwszym planie, ale bez waszej służby – pokornej i dyspozycyjnej, nie liczącej czasu, ci, którzy są na pierwszym planie nie byliby w stanie swoich obowiązków sumiennie i porządnie wykonywać – podkreślił bp Wiesław Lechowicz. Wymienił z imienia i nazwiska siostry Pallotynki posługujące w katedrze polowej oraz kierowców służących kapelanom i pracownikom Kurii Ordynariatu Polowego i podziękował im za wypełniane zadania.

Wręczeniu wyróżnień towarzyszył koncert kolęd i pieśni noworocznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W tym roku gościem specjalnym była Halina Frąckowiak, która wystąpiła z koncertem kolęd i pastorałek. Artystka w dowód uznania za świadectwo najwyższym wartościom, wytrwałą służbę Rzeczypospolitej w dziedzinie kultury, głoszenie prawdy o losach narodu Polskiego oraz wspieranie duszpasterstwa wojskowego została odznaczona Złotym Krzyżem Biskupa Polowego.

W uroczystości wzięli udział generałowie Wojska Polskiego i Policji, żołnierze i funkcjonariusze, dowódcy i żołnierze służący w wyróżnionych jednostkach, przedstawiciele i podopieczne Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, siostry Pallotynki, kapelani Ordynariatu Polowego oraz przedstawiciele ordynariatów prawosławnego i ewangelickiego.

Wyróżnienie Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego zostało ustanowione dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawane jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Nagrodzeni otrzymywali okolicznościowy dyplom oraz kryształowy puchar, zaś od 2012 r. dyplom oraz statuetkę.

Info na podstawie —> Paulina Piątkowska, Krzysztof Stępkowski/ ordynariat.wp.mil.pl/episkopat.pl: Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti Ordynariatu Polowego

Foto: Krzysztof Stępkowski