Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18-2...

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18-25 stycznia 2022

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2) przeżywamy w dniach 18-25 stycznia 2022 r. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1–12. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu. Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 23 stycznia, o godz. 17 w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj > intencję osobistą, za bliskich zmarłych lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!

Posłuchaj Rzecznika KEP:

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

• Dzień 1:Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła

• Dzień 2:Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością

• Dzień 3:Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami

• Dzień 4:Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje

• Dzień 5:Prowadzeni przez jedynego Pana

• Dzień 6:Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana

• Dzień 7:Dary wspólnoty

• Dzień 8:Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek

Zobacz szczegółowy —> Program obchodów

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

ekumenia.pl / BP KEP

Kto w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (modlitwa, post, jałmużna, studium itp.) i weźmie udział w zakończeniu tego Tygodnia Modlitw, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Więcej o odpustach—> na brewiarz.pl

Posłuchaj:

 

Zobacz —>Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (pdf)

Info, foto i audio za —> ekumenia.pl / BP KEP: 18-25 stycznia: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan / brewiarz.pl

Zobacz też —> Krakowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja