Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: czy trzeba pościć w Zwiastowanie Pańskie 2022?