Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

18-19 maja 2024 na Jasnej Górze – 100. Ogóln...

18-19 maja 2024 na Jasnej Górze – 100. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia

Od 18 do 19 maja 2024 r. już po raz setny odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę. Organizuje ją Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia we współpracy z Zespołem KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Pielgrzymom będzie towarzyszyć hasło trwającego roku duszpasterskiego „Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła”.


100. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę rozpocznie się w sobotę, 18 maja, Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Następnie pielgrzymi przejdą wałami jasnogórskimi, odmawiając Drogę Krzyżową. O godzinie 23:00 w Kaplicy Cudownego Obrazu zostanie odprawiona Msza Święta, po której będzie miało miejsce czuwanie modlitewne środowiska medycznego.

W niedzielę rano, 19 maja, pielgrzymi spotkają się w Auli im. O. Augustyna Kordeckiego na wspólnej modlitwie. Następnie wysłuchają konferencji tematycznych.

O godz. 11.00 na szczycie jasnogórskim rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. Podczas Eucharystii pielgrzymi odmówią Akt Zawierzenia Służby Zdrowia Matce Bożej. Nastąpi też przekazanie peregrynujących w środowisku medycznym relikwii błogosławionej lekarki s. Ewy Noiszewskiej i błogosławionej pielęgniarki s. Marty Wieckiej.

Info i foto na podstawie —> KDSZ / BP KEP: 18-19 maja: 100. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

Transmisja Mszy świętej na jasnogórskim szczycie:

Wideo —> Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów: Pielgrzymka Służby Zdrowia (Jasna Góra 19.05.2024r. 11:00 Szczyt)


Pielgrzymkę poprzedzają Ogólnopolskie Rekolekcje dla Środowiska Medycznego (17-18 maja 2024). Są one kontynuacją idei zaproponowanej przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, który w 1979 r. stał się duszpasterzem warszawskiej służby zdrowia.

Tegoroczne rekolekcje prowadzą Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia: s. Maria, s. Radosława i s. Katarzyna.

Zobacz też —> jasngora.com: O ducha służby, miłosierdzia – rozpoczęły się rekolekcje pracowników Służby Zdrowia

Z Pielgrzymką Służby Zdrowia łączyć się będzie także 65. Pielgrzymka Sióstr Zakonnych Pielęgniarek i pełniących posługę chorym.

Ogólnopolskie Pielgrzymki Służby Zdrowia sięgają czasów przedwojennych. W latach 30. rozpoczęły je pielgrzymki lekarzy na Jasną Górę. Były one kontynuowane nawet podczas okupacji, kiedy lekarze wędrowali w mniejszej grupie przez Puszczę Kampinoską i dalej do Częstochowy.

Natomiast początków duszpasterstwa służby zdrowia można się doszukiwać w kościelnych bractwach i stowarzyszeniach rzemieślniczych i kupieckich powstających w XIX wieku i rozwijających działalność charytatywną i społeczną. W roku 1934 powstało Zjednoczenie Polskich Lekarzy Katolików.

W 1948 r. w sposób nieformalny duszpasterstwo służby zdrowia zaistniało podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Lekarzy na Jasnej Górze.

Rok 1956 był czasem wielkich przemian w Polsce. Uwolniony z miejsca internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński w ramach Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski zlecił zorganizowanie ogólnopolskiej pielgrzymki lekarzy na Jasną Górę, by tam im powiedzieć, że w nich widzi pierwsze szeregi powołanych niejako z zawodu do obrony życia nienarodzonych. Te pielgrzymki, potem co roku odbywane, stały się impulsem dalszych kroków ku organizowaniu osobnego duszpasterstwa służby zdrowia.
Pierwszym krajowym duszpasterzem został mianowany ks. dr Kazimierz Majdański, którego zasługa stało się ustanowienie diecezjalnych duszpasterzy dla pracowników lecznictwa, organizowanie regularnych spotkań szkoleniowo-rekolekcyjnych i dni skupienia.

W dniach 21 i 22 maja 1966 r. na Jasnej Górze w ramach ogólnopolskich obchodów Milenium Chrztu Polski miał miejsce akt oddania w Macierzyńską Niewolę Matce Bożej pracowników służby zdrowia.

Podczas II Światowego Dnia Chorego 11 lutego 1994 r. na Jasnej Górze powstało Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, a w maju tego samego roku Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. W obecności przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego, Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, Nuncjusza Apostolskiego Józefa Kowalczyka, Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. Józefa Jachimczaka, lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników lecznictwa została zapoczątkowana stała formacja duchowa i intelektualna stowarzyszonych lekarzy.

Na podstawie / więcej —> Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews: 100. Pielgrzymka Służby Zdrowia – zapowiedź


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!