Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: akcja z okazji 40. rocznicy encykliki “Dives in misericordia”