Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Strajk nauczycieli – Apel Rady ds. Społeczny...

Strajk nauczycieli – Apel Rady ds. Społecznych przy arcybiskupie Metropolicie Katowickim – 4 kwietnia 2019

Protesty mobilizują rządzących do wdrażania bardziej aktywnego programu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia za nią, niemniej jednak dobro uczniów, podobnie jak dobro chorych, poszkodowanych przemocą czy w wyniku klęsk żywiołowych – jest priorytetem – czytamy w Apelu Rady ds. Społecznych przy arcybiskupie Metropolicie Katowickim w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli, opublikowanym w dniu 4 kwietnia 2019 r.

W apelu podkreślono, iż zgodnie z nauczaniem moralnym Kościoła poszczególne grupy zawodowe mają prawo do tworzenia związków zawodowych i do obrony praw pracowniczych, również do strajku. Zaznaczono, iż dobro uczniów winno być priorytetem dla protestujących.

Autorzy apelu, w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli oraz tymczasowym zawieszeniem rozmów, zwrócili się do wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi prawego sumienia podczas prowadzonych negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne. Podkreślili jednocześnie, iż jest to okazja do dania młodemu pokoleniu przykładu wychowawczego, jak należy rozwiązywać konflikty w dialogu, ładzie i społecznym pokoju.

BP KEP

Publikujemy pełną treść apelu.


APEL
RADY DS. SPOŁECZNYCH PRZY ARCYBISKUPIE
METROPOLICIE KATOWICKIM
W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ AKCJĄ STRAJKOWĄ NAUCZYCIELI 

Zgodnie z nauczaniem moralnym Kościoła poszczególne grupy zawodowe mają prawo do tworzenia związków zawodowych i do obrony praw pracowniczych. Jednym z tych praw jest prawo do strajku

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że strajk jest moralnie uprawniony, jeżeli jest środkiem nieuniknionym, a nawet koniecznym, ze względu na proporcjonalną korzyść. Staje się on moralnie nie do przyjęcia, gdy towarzyszy mu przemoc lub też gdy wyznacza mu się cele bezpośrednio niezwiązane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym (KKK 2435). Kompendium nauki społecznej Kościoła podkreśla natomiast, że strajk, chociaż jawi się „jako pewnego rodzaju ultimatum”, powinien być zawsze pokojową metodą przedstawiania postulatów i walki o swoje prawa (KNSK 304). Strajk jest zatem etycznie dopuszczalną formą protestu.

Trzeba jednak pamiętać, że niektóre grupy zawodowe – jak np. strażacy, policjanci, lekarze czy nauczyciele – tworzą środowiska, których praca jest jednocześnie szczególną służbą drugiemu człowiekowi. W ich przypadku strajk jest moralnie dopuszczalny pod warunkiem, że jego negatywne skutki będą jak najmniejsze, a powody są oparte na racjonalnych przesłankach. Na pewno protesty mobilizują rządzących do wdrażania bardziej aktywnego programu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia za nią, niemniej jednak dobro uczniów, podobnie jak dobro chorych, poszkodowanych przemocą czy w wyniku klęsk żywiołowych – jest priorytetem.

W związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli oraz tymczasowym zawieszeniem rozmów zmierzających do zażegnania sporu, wobec stosowania w sporze strajku głodowego oraz nadmiernej presji politycznej jako członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, a jednocześnie w przeważającej części rodzice i dziadkowie, zwracamy się z apelem do wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi prawego sumienia podczas prowadzonych negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne. Jest to także okazja do dania młodemu pokoleniu przykładu wychowawczego, jak należy rozwiązywać konflikty w dialogu, ładzie i społecznym pokoju.

Wszystkich wierzących, duchownych i świeckich, prosimy o modlitwę w tej intencji. Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, wyjednaj nam Ducha mądrości i roztropności, męstwa i umiejętności, dobrej rady, pobożności i Bożej bojaźni.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim

Katowice, 4 kwietnia 2019


Info za —> episkopat.pl: Apel Rady ds. Społecznych przy arcybiskupie Metropolicie Katowickim w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli