Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Trzecia Niedziela Wie...

Słowo na Wielki Post – Trzecia Niedziela Wielkiego Postu B – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś dziewiętnaste z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – 3. Niedziela Wielkiego Postu (Rok B), 7 marca 2021 r.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post


Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana (J 2, 13-25)

“Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.”

Cytat za / czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Niedziela, 7 marca 2021 – Teksty liturgii Mszy św.


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na 3. Niedzielę Wielkiego Postu:

Dokładnie wiesz, co się we mnie kryje. Niewiele różnię się od bankierów i przekupniów ze świątyni. Znasz chwiejność mojego serca, niestałość, zapatrzenie w to, co dla Ciebie nie ma znaczenia. Wiesz co się we mnie kryje, a mimo to liczysz, że moje serce otworzy się na Twoją miłość.

Dziś najpierw prowadzisz mnie na górę Synaj, by przypomnieć mi o Dekalogu – drogowskazie do nieba. Twoje Prawo, Panie, ma pokrzepiać moją duszę i uczyć mnie mądrości. Ma radować moje serce i oświecać oczy na drodze do Ciebie.

Przez św. Pawła kierujesz do mnie słowa pełne nadziei: „To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi”. Potrzebna jest moja słabość, bym zobaczył, jak bardzo potrzebuję Ciebie. Bym nie pytał za ludem: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”, bo wiem, że znakiem Twojej miłości jest drzewo krzyża. Bo „Jezusa kocha się i służy Mu się na krzyżu, i będąc sami wraz z Nim ukrzyżowani – nie inaczej” [18], jak często powtarzał św. Alojzy Orione. To, co jest głupstwem dla pogan – Twój krzyż, ma być dla mnie znakiem zbawienia i ofiarnej miłości.

Chcę uwierzyć w znaki, które czynisz w moim życiu, i spotykać się z Tobą w domu Twojego Ojca, a nie robić tam targowiska. A jeśli nawet nie będę rozumiał, jak Żydzi, słów o odbudowaniu świątyni Twego ciała, to zasłucham się w ciszę Twojego grobu i gdy zmartwychwstaniesz, postaram się, jak uczniowie, uwierzyć Pismu i Słowu, które wyrzekłeś. Tylko bądź moją Skałą, bym mógł znaleźć w Tobie schronienie.”


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…

 


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

"Święty Boże, Święty mocny,Święty a NieśmiertelnyZmiłuj się nad nami…Od powietrza, głodu, ognia i wojnyWybaw nas…

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Sobota, 14 marca 2020


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: