Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Pierwsza Niedziela Wi...

Słowo na Wielki Post – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu A – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś piąte z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu (Rok A) – 26 lutego 2023 r.

Zobacz też —> Słowo na Wielki Post – Poniedziałek 1. tygodnia Wielkiego Postu


Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 4, 1-11)

“Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.”

Cytat za / czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Niedziela, 26 lutego 2023 – Teksty liturgii Mszy św.


Posłuchaj rozważania ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu A – czyta Joanna Lipka:

Wideo —> Ks. Marek Chrzanowski FDP: Kawa z niebem – 26.02.2023 r.


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu A:

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Czy umiem zrozumieć Twoje Słowo? Czy często do niego zaglądam? Czy chcę Ciebie słuchać? Nie wiem, Panie. To wszystko wydaje mi się takie trudne i niezrozumiałe. Łatwiej mi słuchać podszeptów szatana, bo daje łatwe rozwiązania i obiecuje wiele wspaniałości! A Ty mówisz, że w Twoim Słowie mam żyć, Twojego Słowa się trzymać – w Nim jest wszystko, co jest mi do życia potrzebne. Wiem, Panie, że Tobie chcę oddawać pokłon, Tobie służyć, Ciebie słuchać. Poza Tobą nie ma dla mnie życia. „Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie”. Naucz mnie tajników mądrości. „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha”.

Pozwolę się więc dzisiaj Duchowi wyprowadzić na pustynię razem z Tobą, Panie. Chcę być razem z Tobą, by razem z Tobą stawiać czoło duchowi zła i go pokonać. Jest to duchowa walka, która decyduje w sposób konkretny o kształcie mojego życia. Właśnie w sercu, w moim sercu rodzą się zamiary i czyny nie zawsze zgodne z Twoją wolą. Dlatego biorąc sobie do serca Twoje słowa, pragnę wejść razem z Tobą na drogę duchowej przemiany. W świetle Twojej miłosiernej miłości pragnę oczyszczać swoje sumienie, odrzucać kłamstwa szatana i słyszeć Twój cichy głos.

Maryjo, bądź ze mną na pustyni mojego Wielkiego Postu, na tej drodze przemiany wspieraj mnie swoją miłością, troską i wstawiennictwem u Syna – Zwycięzcy szatana.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

“Tylko spokój może nas uratować”. Syn, ojciec i ksiądz w rozmowie o kobietach

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Niedziela, 16 lutego 2020