Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 7 stycznia 2024 – Nied...

Słowo na dziś – 7 stycznia 2024 – Niedziela Chrztu Pańskiego

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś niedziela, 7 stycznia 2024 r., Święto Chrztu Pańskiego, w które polecamy: • Ewangelię  Mk 1. 7-11 wraz z krótkim rozważaniem, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • notkę o dzisiejszym święcie, które kończy liturgiczny Okres Narodzenia Pańskiego, wraz z wiadomością z Watykanu – Papież ochrzcił dziś 16 dzieci, • krótkie rozważanie Benedykta XVI o sakramencie Chrztu świętego oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (1286).


Posłuchaj Ewangelii na 7 stycznia 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 7 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego

Ewangelia według św. Marka (Mk 1, 7-11)

“Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 7 stycznia 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na niedzielę 7 stycznia 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Niedziela Chrztu Pańskiego)

Święto Chrztu Pańskiego

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Jest to okazja, by podziękować za nasz chrzest, przez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła.

Jezus, jako 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć chrzest (dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać). Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę. W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską.

W tym wydarzeniu mamy pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).

Święto Chrztu Pańskiego kieruje także uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie, woda chrztu świętego!

Niedziela Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny okres świętowania Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się Okres Zwykły – tydzień I. W Polsce jednak, zgodnie z dawnym zwyczajem, zachowuje się szopki w świątyniach i śpiewa kolędy do obchodzonego 2 lutego święta Ofiarowania Pańskiego.

Czytaj więcej —> na brewiarz.pl oraz na gosc.pl

Zobacz też —> Zbawiciel z Miłosierdzia swego ustanawia Chrzest – Ks. Michał Sopoćko

W Niedzielę Chrztu Pańskiego papież Franciszek ochrzcił 16 dzieci pracowników Watykanu, które przyszły na świat w ciągu minionego roku.

Papież podziękował rodzicom 9 chłopców i 7 dziewczynek za to, że zachcieli ochrzcić swe dzieci, dając im przez to dar wiary. Wskazał, że to dzieci są bohaterami tej ceremonii, dlatego też mogą ziewać, płakać, krzyczeć, ponieważ to jest ich święto i otrzymają najpiękniejszy z darów – dar wiary, dar Boga…

Zwyczaj chrztu niemowląt w Kaplicy Sykstyńskiej wprowadził Jan Paweł II w 1981 roku i jest on kontynuowany przez kolejnych papieży.

Zobacz więcej —> vaticannews.va: Papież ochrzcił 16 dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej

Benedykt XVI o sakramencie Chrztu świętego

(fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w niedzielę Chrztu Pańskiego, 13 stycznia 2013 roku)

“… Drodzy bracia i siostry, co zachodzi w chrzcie, którego za chwilę udzielę waszym dzieciom? Dokonuje się właśnie to: zostaną złączone w sposób głęboki i na zawsze z Jezusem, zanurzone w tajemnicę tej Jego mocy, tej Jego władzy, to znaczy w tajemnicę Jego śmierci, która jest źródłem życia, aby mieć udział w Jego zmartwychwstaniu, by odrodzić się do nowego życia. Ten właśnie cud powtarza się dziś także dla waszych dzieci: otrzymując chrzest, rodzą się na nowo jako dzieci Boże, jako uczestnicy synowskiej relacji Jezusa z Ojcem, mogą zwracać się do Boga, wzywając Go z pełną ufnością: «Abba , Ojcze!». Także nad waszymi dziećmi otwiera się niebo, a Bóg mówi: to są moje dzieci — synowie i córki, w których mam upodobanie. Włączone w tę relację i uwolnione od grzechu pierworodnego, stają się żywymi członkami jednego ciała, którym jest Kościół, i stają się zdolne żyć w pełni swoim powołaniem do świętości, tak aby mogły odziedziczyć życie wieczne, uzyskane dla nas przez zmartwychwstanie Jezusa…

(…) Woda, którą te dzieci zostaną naznaczone w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, zanurzy je w tym «źródle» życia, jakim jest sam Bóg, który uczyni je swoimi dziećmi. Zalążek wlanych przez Boga cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości, ziarno, które dziś zostaje złożone w ich sercach mocą Ducha Świętego, będzie musiało zawsze być karmione Słowem Bożym i sakramentami, tak aby te cnoty chrześcijańskie mogły wzrastać i osiągnąć pełną dojrzałość, czyniąc każde z tych dzieci prawdziwym świadkiem Pana. Prosząc o zesłanie Ducha Świętego na te maleństwa, powierzamy je opiece Matki Bożej. Niech Ona zawsze ich strzeże, otacza swoją matczyną troską i towarzyszy im w każdej chwili ich życia. Amen.”

Przeczytaj całość —> L’Osservatore Romano 2/2013 / opoka.org.pl: Niebo otwarte nad dziećmi

Dzienniczek św. Faustyny, nr 1286:

Dzięki Ci, Boże, za chrzest święty,
Który mnie wszczepił w rodzinę Bożą,
Jest to dar łaski wielki i niepojęty,
Który nam dusze przeobraża.


Słowo na dziś – 7 stycznia 2024