Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 28 lutego 2024 – ̶...

Słowo na dziś – 28 lutego 2024 – “… Syn Człowieczy (…) nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 28 lutego 2024 r., Środa II tygodnia Wielkiego Postu, w którą polecamy: • Ewangelię Mt 20. 17-28 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • słowo papieża Franciszka skierowane do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, • informację o inauguracji obchodów 40. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 283).


Posłuchaj Ewangelii na 28 lutego 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 28 lutego – Środa, II tyg. Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 20, 17-28)

“Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 28 lutego 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 28 lutego 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Środa, 2. tydz. postu)


Dołącz do akcji – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Papież Franciszek do Polaków

– Zachęcam Was do cierpliwego kontynuowania duchowej pracy i zmagania z tym, co oddala Was od Boga i od siebie nawzajem – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów z Polski podczas środowej audiencji generalnej, 28 lutego 2024 r.

Publikujemy pełny tekst pozdrowień:

“Pozdrawiam serdecznie Polaków.

Zachęcam Was do cierpliwego kontynuowania duchowej pracy i zmagania z tym, co oddala Was od Boga i od siebie nawzajem – w życiu rodzinnym, w życiu społecznym we wspólnotach, w miejscach pracy i spotkań z bliźnimi. Zawierzam Was wstawiennictwu Dziewicy Maryi, pokornej Służebnicy Pańskiej, dla której miłość Boga była naczelną regułą życia.

Z serca Wam błogosławię.”

Info na podstawie —> vaticannews.va / BP KEP: Papież do Polaków: Zachęcam Was do cierpliwego kontynuowania duchowej pracy

Ks. Piotr Spyra:

“Źle rozumiana miłość własna i niewłaściwie przeżywana religijność prowadzą do egoizmu i braku wrażliwości na innych. Jak więc we właściwy sposób przeżywać i łączyć miłość Boga, bliźniego i siebie samego?

W Wielkim Poście próbujemy przy pomocy Słowa Bożego zdiagnozować w nas aktualny stan najważniejszej umiejętności potrzebnej w tym i w przyszłym życiu, czyli miłości.

Ponieważ miłość jest relacją pomiędzy osobami, wyróżniamy trzy „podkategorie” miłości, które powinny ze sobą współgrać i tworzyć razem harmonijną całość. Jest to oczywiście miłość względem Boga, bliźniego i siebie samego.

Zdrowa duchowość polega właśnie na harmonii i współpracy tych trzech miłości. Oznacza to, że nawet jeśli masz rozwiniętą w wysokim stopniu jedną z tych trzech miłości, lecz w dwóch pozostałych są zasadnicze braki, coś jest bardzo nie tak. Wskutek tego ktoś zawsze cierpi. Jak nie inni, to ty sam. Dlatego w świetle dzisiejszej Ewangelii chcemy przyjrzeć się, jak to z tymi miłościami jest u mnie dziś.

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii Mt 20, 17-28

Modlitwa o wolność od lęku i nienawiści przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki

28 lutego o godz. 21:00, przy grobie bł. księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, w rocznicę pierwszej odprawianej przez niego Mszy za Ojczyznę, zainaugurowana zostanie „modlitwa o wolność od lęku od nienawiści”. Wierni będą codziennie kontynuować modlitwę aż do rocznicy pogrzebu kapłana w listopadzie. To jeden z duchowych elementów obchodów 40. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego.

– Przesłanie księdza Popiełuszki jest dziś bardzo aktualne. Wzywa nas do wolności od lęku i nienawiści, do szanowania bliźnich i wierności prawdzie. Wewnętrzna przemiana potrzebuje czasu, wysiłku i przewodnika, jest nim właśnie błogosławiony ksiądz Jerzy – powiedział ks. Marcin Brzeziński, kustosz warszawskiego sanktuarium błogosławionego męczennika. Oprócz codziennej modlitwy, na każdy z 37 tygodni przygotowane zostały refleksje kapelana Solidarności z pytaniami do osobistej lub wspólnotowej refleksji. Proponuje się poza tym post od raniących słów oraz wrażliwość na potrzeby bliźnich. Opis programu duchowego, teksty modlitw i teksty do refleksji dostępne są na stronie ⇒ www.popieluszko.net.pl/40rocznica

28 lutego wieczorem przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki, oprócz wspólnej modlitwy wiernych i kapłanów, wydarzenia sprzed lat wspominać będą świadkowie. Wśród nich członek rodziny państwa Popiełuszków i ks. Infułat Jan Sikorski, legendarny kapelan internowanych. – Zapraszamy wszystkich, którzy czują, że potrzebują uwolnić się od lęku i nienawiści, wszystkich, którzy mają w sercu troskę o swoją rodzinę, wspólnotę, ojczyznę. Przychodźcie codziennie do grobu księdza Popiełuszki lub bądźcie z nami duchowo – powiedział ks. Marcin Brzeziński.

Za —> episkopat.pl / Paweł Kęska: Modlitwa o wolność od lęku i nienawiści przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki

Zobacz więcej —> Zaprezentowano plan obchodów 40. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 37-tygodniowa modlitwa w intencji osobistej i społecznej duchowej przemiany począwszy od 28 lutego 2024

Dzienniczek św. Faustyny, nr 283

“Niech żadna dusza nie wątpi, chociażby była najnędzniejsza, póki żyje – każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 286


Słowo na dziś – 28 lutego 2024


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!