Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 26 lutego 2024 – ̶...

Słowo na dziś – 26 lutego 2024 – “Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 26 lutego 2024 r., Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu, w którą polecamy: • Ewangelię Łk 6, 36-38 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • “Modlitwę w intencji obrony życia” zaproponowaną przez św. Jana Pawła II, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 681).


Posłuchaj Ewangelii na 26 lutego 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 26 lutego – Poniedziałek, II tyg. Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 6, 36-38)

“Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 26 lutego 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 26 lutego 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Poniedziałek, 2. tydz. postu)


Dołącz do akcji – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Ks. Piotr Spyra:

“Co jest ostateczną racją tego, że mam być dobry dla innych? Moja własna korzyść? Dobro społeczne? Przychylność Boga? Owszem, dobro wraca. Tylko czy wiesz dlaczego?

Dziś Jezus po raz kolejny zachęca swoich uczniów do tego, by byli dobrzy dla innych. Wyjaśnia jednocześnie, na czym to dobro ma polegać, tłumacząc by Jego uczniowie stawali się coraz bardziej miłosierni jak Ojciec, by nie sądzili, by nie potępiali, aby odpuszczali innym zło i raczej dawali niż brali.

Do każdej zachęty do czynienia dobra Jezus dodaje argument mający przekonać nas, dlaczego warto to robić. Za każdym razem pojawia się strona bierna danego czasownika: nie sądź a nie będziesz sądzony; dawaj a będzie ci dane; nie potępiaj, a nie będziesz potępiony itp.

W teologii biblijnej taki zabieg użycia strony biernej nazywany jest „passivum divinum”. Służy on temu, aby pokazać, że ukrytym sprawcą danej czynności jest tak naprawdę Bóg, który może zainterweniować bądź bezpośrednio, bądź posługując się pewnymi „przypadkami”.

Dlatego dzisiejszą Ewangelię warto przeczytać w ten sposób: Nie sądźcie, a Bóg nie będzie was sądził. Nie potępiajcie, a Bóg nie będzie was potępiał. Odpuszczajcie, a Bóg też wam odpuści. Dawajcie, a Bóg da wam dobro ponad wszelką miarę – nieskończenie więcej…”

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii Łk 6, 36-38


Modlitwa w intencji obrony życia

“EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur” – tymi słowami św. Jan Paweł II rozpoczął swą Encyklikę “Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, opublikowaną w dniu 25 marca 1995 r. W jej zakończeniu zaproponował natomiast poniższą modlitwę:

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.


Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 105

Dzienniczek św. Faustyny, nr 681

“W najcięższych mękach wzrok swej duszy zatapiam w Jezusa ukrzyżowanego; nie spodziewam się pomocy od ludzi, ale ufność swą w Bogu mam, w Jego niezgłębionym miłosierdziu jest wszelka nadzieja moja.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 681


Słowo na dziś – 26 lutego 2024


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!