Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 22 stycznia 2021 – Św....

Słowo na dziś – 22 stycznia 2021 – Św. Marek i św. Siostra Faustyna Kowalska

Słowa Ewangelii przeznaczone przez Kościół na piątek 22 stycznia 2021 r. – piątek II tygodnia Okresu Zwykłego (Rok B) oraz cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny Kowalskiej.


Zobacz teżMsze święte z Get Mercy – za Was i w przesłanych przez Was intencjach!

Chcesz poprosić o modlitwę? Dodaj intencję


Ewangelia według św. Marka (Mk 3, 13-19)

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Zobacz wszystkie > Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 22 stycznia 2021 roku


Komentarz do dzisiejszych czytań liturgicznych:


Św. Siostra Faustyna Kowalska

Dał mi Pan poznać całe morze i przepaść niezgłębionego miłosierdzia swego. O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg miłuje! Wszystkie porównania, chociażby najczulsze i najsilniejsze, są tylko bladym cieniem w porównaniu z rzeczywistością.

Dzienniczek, 1073

Źródło > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 1073


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: