Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Prezentacja Stanowiska Zespołu Ekspertów ds. Bioet...

Prezentacja Stanowiska Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP dotyczącego szczepionek #COVID19 – 28 grudnia 2020

Decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu – podkreśla Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w Stanowisku na temat szczepionek, zaprezentowanym podczas konferencji prasowej online w dniu 28 grudnia 2020 r.

Zobacz też —> Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dokument nt. szczepionek przeciwko Covid-19

W konferencji wzięli udział członkowie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych:

• bp prof. Jacek Grzybowski – Katedra Filozofii Kultury i Religii UKSW, Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej

• ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier – Katedra Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ

• prof. Andrzej Kochański – lekarz, specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Konferencję poprowadził ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Przeczytaj tekst —> Dokumentu

Zespół Ekspertów przedstawia ocenę korzystania ze szczepionek przygotowanych na bazie płodowych linii komórkowych podkreślając, że nie wszystkie szczepionki były lub są produkowane z wykorzystaniem tej technologii.

Mając na uwadze moralnie istotny problem związku szczepionek z aborcją (tych, które z niej korzystają), dokument wskazuje na trzy stopnie odpowiedzialności: 1) ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji przeprowadzonej „w sposób zamierzony jako cel lub środek”; 2) ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania „materiału biologicznego” pochodzącego z płodów abortowanych w produkcji omawianych szczepionek. W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne ogniwo w osiągnięciu tych szczepionek, a tym samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt; 3) warunkowa odpowiedzialność osób korzystających z tych szczepionek.

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych zaznacza, że nie ponoszą winy osoby, które są przeciwne aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego. Nie uczestniczą one w procesie produkcyjnym tych szczepionek, ale w trosce o swoje życie lub zdrowie mogą z nich korzystać. Osoby takie byłyby jednak winne moralnego poparcia dla tych szczepionek i technologii ich produkcji, jeżeli by je przyjmowały, mając do dyspozycji inne szczepionki wolne od powyższych zastrzeżeń.

W dalszej części dokument wskazuje, że „decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu”, gdyż to ostatecznie ona ponosi odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób.

Dokument nie lekceważy różnych zagrożeń, które są cytowane w kompetentnych opiniach czy wskazywane przez samych producentów szczepionek. Celem uniknięcia tych zagrożeń lub ich istotnego złagodzenia, korzystanie ze szczepionek, jak i decyzja o ich przyjęciu, winny być konsultowane z kompetentnym lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza osób obciążonych przez określone choroby.

Konferencja prasowa online w wersji audio:

Info, audio i wideo za —> BP KEP: Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP ws. szczepionek przeciwko Covid-19


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: