Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Orędzie Bożonarodzeniowe Przewodniczącego Episkopa...

Orędzie Bożonarodzeniowe Przewodniczącego Episkopatu w TVP – 24 grudnia 2017

Nasza polska tradycja Bożego Narodzenia jest tradycją pojednania. W opłatku wigilijnym stajemy się braćmi i siostrami – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w orędziu na Boże Narodzenie.  Wygłosił je w niedzielę, 24 grudnia 2017 r., w Programie Pierwszym Telewizji Polskiej.

„Pokój w naszych rodzinach, grupach społecznych i Ojczyźnie rodzi się w życiu społeczeństwa z zachowania Bożych przykazań, z ładu moralnego i porządku etycznego […] Nasz opłatek jest chlebem pojednania. Łamiemy się opłatkiem z różnymi ludźmi, czasem bardzo bliskimi, z którymi nas wiele łączy, ale czasem także to i owo dzieli. I łamiemy się z ludźmi dalekimi, z którymi nas łączy bardzo mało, lecz mimo to w tym opłatku stajemy się braćmi i siostrami” – powiedział abp Stanisław Gądecki w orędziu wyemitowanym w wigilijny wieczór przez Telewizję Polską.

Mówiąc o nadchodzącym 2018 roku, przypomniał, że będzie on rokiem jubileuszu 1050-lecia powstania najstarszej na polskich ziemiach diecezji poznańskiej i przybycia do Poznania pierwszego biskupa. Zaprosił też na główne uroczystości, które odbędą się w Poznaniu, w dniach 22, 23 i 24 czerwca.  W obchodach wezmą też udział przewodniczący Konferencji Episkopatów całej Europy, którzy w dniach 13-16 września będą obradować w Poznaniu.

Na zakończenie orędzia abp Gądecki życzył wszystkim Widzom TVP1 pokoju serca, a następnie pokoju w „rodzinach, w naszym narodzie, w Europie i na całym świecie”.

BPKEP

Publikujemy tekst wygłoszonego w TVP orędzia.


Drodzy Widzowie Pierwszego Programu TV Polskiej,
Rodacy,

W świętą noc Bożego Narodzenia stajemy ponownie przed tajemnicą betlejemskiej groty, w której Maryja „porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie”. Dzięki temu wydarzeniu ta grota przestała być zimną pieczarą, w której gromadzą się na noc zwierzęta, a stała się miejscem świętym, w którym zamieszkał Syn Boży, adorowany z najwyższą czcią przez Maryję i Józefa.

Do tej adoracji dołączyli wkrótce prości pasterze, którzy „w tej samej okolicy przebywali na polu i trzymali nocną straż nad swoim stadem”. A po pewnym czasie do Betlejem przybyli również Mędrcy ze Wschodu, którzy – zobaczywszy Dziecko – „upadli na twarz i złożyli Mu pokłon”.

Ich wspólnej adoracji towarzyszył śpiew „zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. To właśnie ten śpiew aniołów ukazał – w największej syntezie – dwa cele przyjścia Jezusa na ten świat: Bogu chwała a  ludziom pokój.

A zatem, po pierwsze, narodzony Jezus okryje Boga chwałą; wszystkie jego słowa i czyny otoczą Boga czcią. Każdy Jego cud stanie się manifestacją chwały Bożej. Nawet godzina męki i śmierci Jezusa będzie – według Ewangelii św. Jana – objawieniem chwały Bożej. Sam Jezus tak o tym powie: „Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania”.

Podobnie jak do oddania Bogu chwały będzie zmierzać całe życie Pana Jezusa, tak też do tego samego celu – tj. do „większej chwały Bożej” – jest powołane życie każdego człowieka, będącego przecież odbiciem Bożej Prawdy, Dobra i Piękna. W przypadku każdego z nas, oddawanie chwały Bogu nie ogranicza się do samego faktu naszego istnienia, lecz zrealizuje się przez poznanie Bożej Prawdy, umiłowanie Bożego Dobra i rozkoszowanie się Bożym Pięknem.

Po wtóre, narodzenie Jezusa przeniesie ludziom pokój. W Chrystusie nastąpiło pojednanie człowieka z Bogiem, dzięki czemu każda istota ludzka – świadoma Bożej miłości – może odnaleźć utracony pokój wewnętrzny. Jestem głęboko przekonany, że człowiek pełen pokoju serca jest bardziej przydatny niż człowiek bardzo uczony. Ten pokój serca, który Chrystus pozostawi na ziemi jest tylko cząstkowy – ze względu na trwające w człowieku skutki grzechu pierworodnego. Trwa on w nas tak długo, jak długo jesteśmy otwarci na Boga.

Gdy zaś idzie o pokój zewnętrzny, pokój w naszych rodzinach, grupach społecznych i Ojczyźnie, to rodzi się on w życiu społeczeństwa z zachowania Bożych przykazań, z ładu moralnego i porządku etycznego.

Niestety, od pewnego czasu – tak w debacie publicznej, jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich, a nawet w życiu rodzinnym – daje się zauważyć pośród Polaków niepokojący wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach, czemu towarzyszy brutalizacja języka a także pojawiające się groźby i agresywne zachowania. Dlatego zwracam się do wszystkich moich Rodaków z gorącym apelem o szerzenie pokoju w naszym społeczeństwie, bo przecież rozwój życia jednostkowego i społecznego domaga się pokoju.

Nasza polska tradycja Bożego Narodzenia jest tradycją pojednania. Nasz opłatek jest chlebem pojednania. Łamiemy się opłatkiem z różnymi ludźmi, czasem bardzo bliskimi, z którymi nas wiele łączy, ale czasem także to i owo dzieli. I łamiemy się z ludźmi dalekimi, z którymi nas łączy bardzo mało, lecz mimo to w tym opłatku stajemy się braćmi i siostrami.

Gdy zaś idzie o nadchodzący, 2018 rok, to – napełnieni Duchem Świętym – będzie on rokiem jubileuszu 1050-lecia powstania najstarszej na polskich ziemiach diecezji poznańskiej i przybycia do Poznania pierwszego biskupa. Celem naszego świętowania będzie głębsze poznanie natury i misji Kościoła, jego historii i współczesności.

Główne uroczystości odbędą się w Poznaniu, w dniach 22, 23 i 24 czerwca. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tych wydarzeniach. Ufam, ze obchód jubileuszu będzie oddaniem Bogu chwały za dotychczasową historię naszej diecezji oraz impulsem do poszerzenia przestrzeni pokoju w życiu naszej społeczności.

Cieszę się, że w nasze dziękczynienie włączą się wszyscy przewodniczący Konferencji Episkopatów całej Europy, którzy przyjęli zaproszenie, aby – w dniach 13-16 września – obradować w Poznaniu nad aktualnymi zadaniami Kościoła w Europie.

Na koniec zaś, życzę wszystkim Widzom TVP1, każdemu i każdej z Was najpierw pokoju serca, a następnie pokoju w Waszych rodzinach, w naszym narodzie, w Europie i na całym świecie. Radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Info za —> BP KEP: Orędzie Bożonarodzeniowe Przewodniczącego Episkopatu w TVP