Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Niedziela Słowa Bożego w Watykanie – Homilia...

Niedziela Słowa Bożego w Watykanie – Homilia papieża Franciszka i modlitwa Anioł Pański – 21 stycznia 2024

Ewangelia jest księgą życia, jednak bardzo wielu wiernych nigdy nie przeczytało jej od początku do końca – papież Franciszek mówił o tym w czasie Mszy św. sprawowanej w bazylice watykańskiej z okazji Niedzieli Słowa Bożego, 21 stycznia 2024 r.

Franciszek apelował, by nie być „głuchymi” na Słowo, które przyciąga do Boga i rozbudza misję. Przypomniał, że jeśli uczynimy w naszym życiu miejsce dla przemodlonego słowa Jezusa, to pomoże nam ono z radością powrócić do źródeł wiary…

Czytaj więcej —> vaticannews.va: Papież: uczyńmy miejsce dla Słowa Bożego, a przemienimy nasze życie

Zobacz też —>  21 stycznia 2024 – Niedziela Słowa Bożego

Homilia papieża Franciszka – Msza św. w bazylice watykańskiej w Niedzielę Słowa Bożego

“Usłyszeliśmy, że „Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną […]. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim” (Mk 1, 17-18). Moc Słowa Bożego jest wielka, jak słyszeliśmy również w pierwszym czytaniu: „Pan przemówił do Jonasza […] tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, […] i głoś jej» […]. Jonasz wstał i poszedł […], jak powiedział Pan” (Jon 3, 1-3). Słowo Boże wyzwala moc Ducha Świętego. Jest to moc, która przyciąga do Boga, tak jak się to stało z owymi młodymi rybakami, porażonymi słowami Jezusa; i jest to moc, która posyła do innych, jak to było w przypadku Jonasza, który idzie do tych, co są daleko od Pana. Słowo zatem przyciąga do Boga i posyła do innych. Przyciąga do Boga i posyła do innych: oto jego dynamizm. Nie pozostawia nas zamkniętymi w sobie, lecz rozszerza serce, zmienia kurs, obala przyzwyczajenia, otwiera nowe scenariusze, odsłania niewyobrażalne horyzonty.

Przeczytaj na ekai.pl pełny tekst —> Homilii papieża Franciszka wygłoszoną w Niedzielę Słowa Bożego, 21 stycznia 2024 roku

Transmisja Mszy św. w Bazylice św. Piotra (język angielski) —> Vatican News: 21 January 2024 Holy Mass to mark the Sunday of the Word of God Pope Francis


Głoszenie Ewangelii nie jest czasem straconym: to bycie szczęśliwszym poprzez pomaganie innym w byciu szczęśliwymi; to stawanie się lepszym przez pomaganie innym w stawaniu się lepszymi. Papież Franciszek mówił o tym w Niedzielę Słowa Bożego, 21 stycznia 2024 r., w rozważaniu na Anioł Pański, w którym komentował Ewangelię mówiącą o powołaniu pierwszych uczniów.

Franciszek  wskazał, że Jezus lubi angażować nas w swoje dzieło zbawienia, chce, abyśmy byli aktywni wraz z Nim, stawali się odpowiedzialnymi i protagonistami.

Czytaj więcej —> vaticannews.va: Papież na Anioł Pański: zasmakujmy radości Ewangelii!

Wideo i tekst papieskiego słowa —> Radio Maryja/Telewizja Trwam: Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 21.01.2024

Franciszek zachęcił do zintensyfikowania modlitwy, aby dobrze przygotować się do zbliżającego się Jubileuszu 2025. W tym celu Franciszek ogłosił Rok Modlitwy. Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi Papież przypomniał o dzieciach, które są bezbronnymi ofiarami toczących się wojen. Wezwał do modlitwy o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej.

Czytaj więcej —> vaticannews.va: Papież ogłosił Rok Modlitwy przed Jubileuszem 2025