Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Narodowy Dzień Życia i Narodowy Marsz Życia –...

Narodowy Dzień Życia i Narodowy Marsz Życia – 24 marca 2019

W niedzielę 24 marca 2019, w całej Polsce obchodzony jest uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku Narodowy Dzień Życia. To okazja do refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę życia i do budowania szacunku dla życia. W Warszawie tego dnia odbył się pierwszy Narodowy Marsz Życia.

Zobacz też —> 25 marca – Dzień Świętości Życia 2019

Narodowy Dzień Życia zgodnie z uchwałą Sejmu RP z 27 sierpnia 2004 roku „powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Zobacz też —> Modlitwa w intencji obrony życia – Św. Jan Paweł II

24 marca 2019 o godzinie 13.30 na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczął się pierwszy Narodowy Marsz Życia, który przeszedł ulicami Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat na Plac Trzech Krzyży. Poprzedziła go Msza św. w kościele św. Anny. o godzinie 12.00.

Prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, konieczność ochrony i wsparcia dla naturalnej rodziny oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci, to postulaty Narodowego Marszu Życia, zorganizowanego przez Chrześcijański Kongres Społeczny, którego inicjatorem jest poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek. List do uczestników Marszu skierował Prezydent RP Andrzej Duda. Podczas pochodu ogłoszono Deklarację Narodowego Marszu Życia.

Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Fundacja św. Benedykta.

Czytaj więcej —> ekai.pl: Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia

Zobacz spot Narodowego Marszu Życia 2019:

Tradycyjnie w Narodowym dniu Życia wręczane są „Tulipany Życia” – nagrody przyznawane zasłużonym dla wspierania rodziny i wartości związanych z życiem rodzinnym.

Kościół katolicki od zawsze promuje życie i podkreśla wartość rodziny. Świadczą o tym chociażby wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka. Już w swojej pierwszej adhortacji „Evangelii Gaudium” podkreślał on, że „obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka” (n. 213). W adhortacji Amoris laetitia zachęcał zaś wszystkie rodziny, aby z radością przyjmowały dar życia, aby rodzina była miejscem, gdzie każde ludzkie życie jest otoczone szacunkiem i miłością.

Obchodzony w Polsce Narodowy Dzień Życia jest zachętą do działań służących wsparciu i ochronie życia.

24 marca 2019 r. po raz drugi obchodzone jest również nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ustanowiono je dokładnie 74 lata od zamordowania przez Niemców bohaterskiej rodziny Ulmów z Podkarpacia oraz ukrywanych przez nich Żydów.

Tuż po Narodowym Dniu Życia, 25 marca, w Kościele obchodzona jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia.

Za —> BP KEP (2018): 24 marca – Narodowy Dzień Życia / Facebook: Narodowy Marsz Życia