Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Gala podsumowująca 11. edycję projektu Mieć Wyobra...

Gala podsumowująca 11. edycję projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia – Opera Krakowska, 28 maja 2018

28 maja 2018 r. w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca 11. edycję małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia przygotowującego uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

28 maja 2018 roku o godz. 10:00 w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję małopolskiego…

Opublikowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 28 maja 2018

 

Do XI edycji projektu zgłosiło się ponad sto szkół z Małopolski. Przez jedenaście lat ponad 35 tysięcy uczniów wraz z opiekunami pomogło olbrzymiej grupie osób potrzebujących wsparcia. Jak co roku najciekawsze przedsięwzięcia zyskały uznanie Kapituły Projektu. W tej edycji nagrodzono 16 projektów wolontariackich.

W uroczystości wzięli udział m.in.: ks. kard. Stanisław Dziwisz, Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Barbara Dziwisz – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Podczas gali zaprezentowało się pięć grup z: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tokarni, Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy.

Spotkanie uświetnił występ księdza Jakuba Bartczaka.

Wyróżnionym szkołom zostały wręczone nagrody rzeczowe, a uczniowie pięciu szkół otrzymali bilety na wycieczkę do Włoch. Autokary z pielgrzymką dziecięcą do Watykanu wyjadą już w sobotę.

Patronat honorowy nad Projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Lista laureatów:

I miejsce:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie

– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

– Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Białce

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

II miejsce:

– Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

– Szkoła Podstawowa w Zaczarniu

– Szkoła Podstawowa im. K. Przerwy-Tetmajera w Łopusznej

– Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach

-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy

III miejsce:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

– Szkoła Podstawowa w Siedliskach

– Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem

– Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

– Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu


Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Instytucje wspomagające:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy – organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

Info za —> Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie/Archidiecezja Krakowska: Gala podsumowująca XI edycję projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia