Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Dobry Pasterz

Wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP wybrany dla czytelników Misericors na Niedzielę Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitwy o Powołania:

Dobry Pasterz

Nawet jak pobłądzimy
będziesz nas szukał

DOBRY PASTERZU…

pozwolisz płakać
u Twoich stóp
a płaczących oczyścisz
jak Piotra

oderwiesz od cła
liczącego grosze by obdarzyć
p r a w d z i w y m bogactwem

wracających do Ciebie
wywyższysz jak synów …

Ks. Marek Chrzanowski FDP


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję albo wspieraj innych modlitwą lub postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!