Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Czy w Wigilię obowiązuje post?

Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się po pierwszych nieszporach Bożego Narodzenia – a więc 24 grudnia wieczorem i jest częścią wspomnianej uroczystości. W sensie liturgicznym jest to bowiem nocne czuwanie połączone z udziałem w specjalnym nabożeństwie. Wigilijny post w dniu 24 grudnia (poza piątkami) jest częścią polskiej tradycji, nie wynika on z aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego czy Konferencji Episkopatu Polski. Polscy biskupi zachęcają jednak do zachowywania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych także co roku w Wigilię.


WARTO WIEDZIEĆ – “Post w Wigilię” w Polsce w ostatnich 50 latach:

 

ROK 2014 i obecnie

Polscy biskupi zachęcają do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych także w Wigilię:

“Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.” – czytamy w Uchwale nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią.

Przeczytaj —> DOKUMENT

ROK 2003

Biskupi zebrani na 324. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, wystosowali do wiernych Kościoła w Polsce List na temat przykazań kościelnych z dnia 21 października 2003 r., który odczytany został w kościołach na terenie Polski w dniu 30 listopada 2003 r. W liście wskazywali: Zachęcamy też, zgodnie z postanowieniami II Polskiego Synodu Plenarnego, do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce”.

ROK 2001

Postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego, które weszły w życie dnia 28 lutego 2001 r. stanowiły, że: Należy zachować wstrzemięźliwość od spożywania mięsa w każdy piątek, chyba że w tym dniu przypada uroczystość, oraz w Wigilię Bożego Narodzenia (II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallottinum 2001, s. 210, nr 121).

Rok 1966

Wstrzemięźliwość w Wigilię Bożego Narodzenia została utrzymana po zmianie przepisów postnych w Kościele powszechnym w 1966 roku. Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński w dniu 15 listopada 1966 r., zwrócił się z prośbą do papieża Pawła VI o zatwierdzenie wniosku Episkopatu Polski w sprawie utrzymania w Polsce obowiązku wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia. Ojciec Święty Paweł VI zatwierdził to prawo dla Polski, „[…] ponieważ zgadza się z niepamiętnymi zwyczajami Polaków i odpowiada duchowi konstytucji apostolskiej ‘Poenitemini’” (Pismo Sekretariatu Stanu z dnia 3 grudnia 1966 r.).

Info za / czytaj całość —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy. Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Natomiast post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce


“W myśl wydanego w 1917 r. Kodeksu prawa kanonicznego Benedykta XV, katolik był zobowiązany do przestrzegania restrykcyjnych, jak na dzisiejsze czasy, przepisów postnych wielokrotnie w ciągu całego roku. Zmiany, jakie zaszły w Kościele po Soborze Watykańskim II, nie ominęły także przepisów postnych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie przede wszystkim dwóch papieży. Odejście od wielu dawnych praktyk postnych zapoczątkował bł. Paweł VI, a następnie dopełnił tego św. Jan Paweł II.”

przeczytaj o zmianach praktyk postnych w Kościele, jakie dokonały się w ostatnich kilkudziesięciu latach —> Post już nie taki ścisły