Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Ciepły posiłek z Łagiewnik dla ubogich w Tygodniu ...

Ciepły posiłek z Łagiewnik dla ubogich w Tygodniu Miłosierdzia – 19 kwietnia 2023

Rektorat Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zakupił za środki pochodzące z Funduszu Miłosierdzia 150 porcji bigosu dla podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. W środę 19 kwietnia 2023 r. dar ten został przekazany Dziełu. – To nasz czyn miłosierdzia w obchodzonym właśnie Tygodniu Miłosierdzia – podkreśla Małgorzata Pabis, rzecznik prasowy Sanktuarium.

Od Niedzieli Miłosierdzia w Kościele obchodzimy Tydzień Miłosierdzia. Towarzyszy mu hasło: „Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni”. W okolicznościowym liście bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski napisał m.in.:

„Czerpiąc w ten sposób ze źródła Bożego miłosierdzia, stajemy się rzeczywistymi jego świadkami w świecie. Św. Jan Paweł II podczas poświęcenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach powiedział: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy” (Jan Paweł II, Homilia, Łagiewniki 2002 r.).A zatem świat nieustannie potrzebuje świadków miłosierdzia, ludzi wrażliwych i serdecznych, którzy zmieniają swoje środowiska w miejsca, gdzie miłość miłosierna staje się rzeczywistością przywracającą nadzieję, gdzie nie zapomina się o tych najbardziej wykluczonych i potrzebujących pomocy”.

Zobacz więcej —> Stańmy się świadkami miłosierdzia – Przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2023

– Dziękując Panu Bogu za minione Święto Miłosierdzia, za piękną pogodę i Pielgrzymów, którzy do nas przybyli, przygotowaliśmy już kolejny dar w tym roku – 150 porcji bigosu i bułek. Ciepłym posiłkiem, który został sfinansowany z Funduszu Miłosierdzia, obdarowaliśmy osoby bezdomne, ubogie, korzystające z posługi Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Cieszymy się, że wiele osób czuje taką potrzebę i składa swój dar serca na ten cel. To nasze wspaniałe dzieło – odpowiedź na słowa „Byłem głody, a daliście mi jeść”mówi Małgorzata Pabis, rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Od dwóch lat przy Rektoracie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach działa Fundusz Miłosierdzia, z którego finansowane są posiłki dla osób bezdomnych. Sanktuarium współpracuje z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio, które służy pomocą potrzebującym i ubogim.

Inspiracją do powstania Funduszu Miłosierdzia były słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział dzień po konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia, 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach: „W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś – jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte – «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi”.

Każdy kto chciałby włączyć się w akcję może złożyć swój datek na konto:

PEKAO S.A. Nr 65 1240 4432 1111 0000 4721 0286
z dopiskiem: „Fundusz Miłosierdzia”.

Info i foto za —>  Małgorzata Pabis – Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Ciepły posiłek dla ubogich w Tygodniu Miłosierdzia


Wesprzyj akcję “Zupa od św. Siostry Faustyny”