Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Boże Ciało w Krakowie – Procesja z Wawelu na...

Boże Ciało w Krakowie – Procesja z Wawelu na Rynek – 15 czerwca 2017

“Wolna, suwerenna i sprawiedliwa Polska, to Polska, która stoi na straży życia swoich dzieci. Wszystkich dzieci!” – nauczał metropolita krakowski, głosząc homilię przed Bazyliką Mariacką. Abp Marek Jędraszewski upomniał się o obecność Boga w przestrzeni publicznej, o godne przeżywanie niedzieli, jako dnia wolnego od pracy i ochronę życia ludzkiego na każdym jego etapie.

Ze wzgórza wawelskiego, przy dźwięku dzwonów katedry wawelskiej, wyruszyła do bazyliki mariackiej, traktem królewskim, procesja Bożego Ciała. – Jak co roku Pan Jezus wyszedł na ulice naszego miasta. Ze swej strony miasto wita Go z najwyższą czcią i ogromną radością. W ten sposób my, jego mieszkańcy, dajemy wyraz naszej głębokiej i żarliwej wiary, iż w Najświętszym Sakramencie – pod postaciami Chleba i Wina – jest prawdziwie i realnie obecny Jezus Chrystus – mówił w homilii wygłoszonej przy bazylice mariackiej metropolita krakowski.

Przeczytaj —> Homilię abpa Jędraszewskiego

– Pan Jezus dzisiaj wzywa nas – idźcie i głoście. Pragniemy iść i wołać, i śpiewać i wyznawać – oto Chrystus – Eucharystia posłany przez Ojca, oto my, którzy żyjemy przez Niego, żyjemy Eucharystią. (…) Kościele krakowski idź swoimi ulicami i głoś Ewangelię Bożej obecności i chwal swojego Pana – zapraszał do udziału w procesji bp senior Jan Zając w homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej na wawelskim wzgórzu.

Tegoroczna procesja Bożego Ciała stała się okazją do głoszenia ważnych nauk o roli i obowiązkach chrześcijan we współczesnym świecie. Przy pierwszym ołtarzu, przy kościele św. Idziego bp Damian Muskus wzywał by Chrystus stał się naszą codziennością. – Jeśli tak się nie dzieje, jeśli jesteśmy głusi na Jego słowa “Bierzcie i jedzcie” to nasz udział, nawet najbardziej gorliwy, w procesjach i nabożeństwach będzie tylko pustą manifestacją. To nie procesje bowiem zmieniają świat i wprowadzają Boga w życie osobiste, rodzinne i społeczne, ale miłość dla której otwieramy swoje serca i pozwalamy by przez nas działała w świecie.

Ołtarz stojący przed kościołem świętych Apostołów Piotra i Pawła – z wizerunkiem św. Brata Alberta – przygotowany został przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Biskup Grzegorz Ryś głosząc homilię postawił pytanie o reakcję na ludzkie cierpienie i odrzucenie: “Czy potrafimy być z Jezusem gdy wychodzi z Wieczernika do potrzebujących? Gdy staje się jednym z nich?” – Jezusa nie da się zatrzymać w świecie celebracji. On się z nich wyrywa do ludzi, którzy nie mają co jeść, co pić, nie mają w co się ubrać, nie mają domu, nie mają ojczyzny, są chorzy, więzieni, płaczą. Ich widok porusza Jezusa aż do samych wnętrzności – mówił biskup Grzegorz Ryś.

O znaczeniu rodziny i małżeństwa mówił przy trzecim ołtarzu biskup senior Jan Szkodoń. – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tę podstawową komórkę społeczeństwa i Kościoła. Modlimy się za tych, którzy tak łatwo usprawiedliwiają siebie i usprawiedliwiają niezgodne z Ewangelią życie swoich synów i córek – głosił biskup Szkodoń.

Na zakończenie uroczystości Bożego Ciała arcybiskup Jędraszewski podziękował wszystkim wiernym. Wyraził też radość, że mógł po raz pierwszy, jako metropolita krakowski, poprowadzić procesję Bożego Ciała ulicami Krakowa.

Czytaj całość —> Archidiecezja Krakowska: Abp Marek Jędraszewski poprowadził procesję Bożego Ciała ulicami Krakowa

as | archidiecezja krakowska

Fot. Adam Bujak | archidiecezja krakowska

To właśnie z Krakowa bierze początek polska tradycja procesji eucharystycznych w uroczystość Bożego Ciała! Po raz pierwszy wprowadził ją w swojej diecezji krakowski biskup Nankier w 1320 r. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w kraju.

Przywrócenie procesji eucharystycznej z Wawelu na krakowski Rynek to zasługa kard. Karola Wojtyły…

Uroczystość Bożego Ciała, Kraków, 15 VI 2017


Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza do udziału w centralnej procesji Bożego Ciała z Katedry Wawelskiej na Krakowski Rynek:

*

Zaproszenie Metropolity Krakowskiego Abpa Jędraszewskiego do udziału w procesji Bożego Ciała

 

Drodzy Bracia i Siostry,

pragnę zwrócić się do Was z zaproszeniem do udziału w centralnej procesji Bożego Ciała, która odbędzie się 15 czerwca br.

Wyjdziemy z Najświętszym Sakramentem na ulice i place królewskiego Miasta Krakowa, aby wyznać naszą wiarę i prosić Zbawiciela o Jego błogosławieństwo.

Procesja rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. sprawowaną na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską , po czym drogą królewską przejdzie na Krakowski Rynek, zatrzymując się przy kolejnych czterech ołtarzach, zbudowanych obok kościołów: św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy Bazylice Mariackiej.

W tegorocznej procesji, wspominając rocznice objawień fatimskich i koronacji Cudownego Obrazu Królowej Polski na Jasnej Górze, będziemy gorąco prosić Maryję, Niewiastę Eucharystii, aby kierowała nas do Jezusa, obecnego w znaku chleba i prowadzącego swój Kościół po drogach historii. Chcemy od Niej uczyć się miłości do Jezusa i wrażliwości na potrzeby ludzi, jak tego uczył św. Brat Albert i inni święci i błogosławieni naszego Miasta. Z Maryją i przez Jej wstawiennictwo będziemy także prosić naszego Pana i Zbawiciela o błogosławieństwo dla umiłowanej Ojczyzny, małżeństw i rodzin, a także dla każdego z nas.

Po zakończeniu procesji, przed Bazyliką Mariacką, zostanie odprawiona Msza św., zwłaszcza dla tych, którzy nie mogli w Niej uczestniczyć na wzgórzu wawelskim.

Proszę, aby w procesji Bożego Ciała uczestniczyły reprezentacje wszystkich krakowskich parafii wraz ze swoimi Księżmi Proboszczami i Rektorami kościołów, asysty procesyjne, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, wojsko, ludzie nauki i kultury, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie, młodzież.

Zapraszając wszystkich do udziału w procesji Bożego Ciała, z serca Wam błogosławię.

+ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

*

Źródło —> Archidiecezja Krakowska: Zaproszenie Metropolity Krakowskiego Abpa Jędraszewskiego do udziału w procesji Bożego Ciała